Uppföljning medborgarlöfte 2018

Polisen jobbade under 2018 med ökad synlighet och insatser mot narkotika inom ramen för medborgarlöftet. Samtliga utlovade aktiviteter är genomförda.

Det här utlovade vi under 2018

  • Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under fredags- och lördagskvällar i området kring Järntorget och Långgatorna.
  • Minst tre riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö

Det här blev utfallet

Tre större insatser mot narkotika på Andra Långgatan och i dess närhet. En insats utfördes under våren och två utfördes under hösten. Vidare så har två insatser genomförts under försommaren i Slottskogen och dess närhet. Det har även genomförts åtgärder utifrån ökad polisiär närvaro vid exempelvis Järntorget och Stigbergstorget. Vid Järntorget och Andra långgatan har polisen arbetat utifrån ett arbetssätt vilket inneburit att synligheten skall vara mer uppenbar än tidigare år. Polisfordon har placerats på strategiska platser under sena kvällar varje fredag och lördag.