Uppföljning medborgarlöfte 2017

2017 års medborgarlöfte fokuserade på ökad polisiär närvaro på utpekade platser och insatser mot narkotika.

Under 2017 jobbade polisen med två löften i stadsdelen:

Vid minst tre tillfällen genomföra större riktade aktiviteter i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott på offentliga platser och i krogmiljö.

När året var slut så har vi genomfört flertalet narkotikainsatser i och omkring krogmiljöerna i Majorna-Linné. Under året så har även lokalpolisområde Storgöteborg City startat upp en Narkotikagrupp som i huvudsak inriktat sig på narkotikahantering i dessa miljöer.

Sammanfattningsvis så har antalet rapporterade personer gällande narkotikabrott ökat, vilket är ett tydligt tecken på att vi har ökat våra aktiviteter gentemot narkotikabrotten.

Vid minst femton tillfällen, kvälls- och nattetid under antingen torsdagar, fredagar eller lördagar, öka den polisiära närvaron genom att fotpatrullera i området kring Järntorget, Andra Långgatan och Karl-Johans plan.

Den polisiära närvaron har en trygghetsskapande effekt. Vi har under året haft en ökad bemanning på helger och även flera insatser i vardagen i området kring Andra Långgatan, Järntorget och Karl-Johans plan.