JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Norra Hisingen

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen och stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Göteborgs stad, gör till invånarna i stadsdelen under ett år.

Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet med störande mc-/mopedåkning lyfts fram av invånarna i Norra Hisingen i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger samt i de lägesbilder som polisen och stadsdelsförvaltningen har om den aktuella situationen i Norra Hisingen.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Norra Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden

I den lokala lägesbilden för Norra Hisingen har medborgarna, polisen och stadsdelsförvaltningen beskrivit problemet störande mc-/mopedåkning.

Medborgarna: Störande mc-/mopedåkning är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt trygghetsundersökningar som gjorts bland boende i stadsdelen. Problemet har även påtalats vid medborgardialoger.

Polisen: Förutom att problemet skapar otrygghet i sig och kan vara olagligt används mopeder som brottsverktyg i brottslighet i en vidare mening. I övrigt är det viktigt att mopeder framförs på ett sätt som minimerar risken för olyckor både för förare men även för övriga trafikanter.  

Norra Hisingens stadsdelsförvaltning: Mc/mopeder framförs på torg, gång- och cykelbanor som inte är avsedda för mc/mopeder vilket stör och skapar otrygghet för gående och cyklande som också riskerar att skadas.

Det här lovar vi

Polisen på Hisingen och Norra Hisingens stadsdelsförvaltning lovar att under 2017 genomföra följande aktiviteter i syfte att minska problemet med störande mc/mopedåkning:

• Trafikövervakningsinsatser med fokus mc/moped vid minst nio tillfällen i Norra Hisingen. (Polisen)

• Kontinuerliga kontroller av misstänkt olagliga mc/mopeder i bostadsbolagens fastigheter i Norra Hisingen. (Polisen i samverkan med bostadsbolag)

• Informationsbrev med fokus på laglig och säker mopedåkning ska skickas till högstadieelever och deras föräldrar vid samtliga högstadieskolor i Norra Hisingen. (Stadsdelsförvaltning i samverkan med polisen)

• Kontinuerliga informationsinsatser med fokus på trygghets- och trafikfrågor ska genomföras till stadsdelens invånare i samband med trygghetsvandringar. (Stadsdelsförvaltning i samverkan med polisen)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.
• Minskat problem med störande mc-/mopedåkning
• Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
• Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Följ med i hur det går

Medborgarna i Norra Hisingen kan följa arbetet genom:
• Medborgardialoger
• www.polisen.se/Medborgarloften
• Facebook: Polisen Hisingen, stadsdelen Norra Hisingen

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Norra Hisingen? Välkommen att höra av dig till:

 

 

Håkan Bredinge
Kommunpolis
0706-85 20 45

Till toppen