Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda

Polisen och stadsdelen Örgryte-Härlanda tar ett förnyat grepp om problematiken kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö. Ett led i det löpande trygghetsarbetet.

Örgryte-Härlanda är en stadsdel där de flesta känner sig trygga. Vid medborgarsamtal gjorda under hösten 2017 och våren 2018 lyfts samtidigt samma problem och områden som under den stora trygghetsundersökingen inför medborgarlöftet 2017. Trafikproblem, nedskräpning, skadegörelse och klotter samt alkohol- och drogpåverkade personer är fortsatt de fyra största problemen som leder till otrygghet i stadsdelen.

Det här lovar vi

För att öka tryggheten och minska problemet med alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö utlovas följande aktiviteter:

 • Ökad polisnärvaro i området Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid minst trehundra tillfällen. (Polis)
 • Riktade insatser under våren och hösten i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott och langning av alkohol på offentliga platser med fokus på ungdomar samt erbjuda vård och stöd av socialtjänsten för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. (Polis & stadsdelsförvaltning)
 • Fortsatt och stärkt ANT- (Alkohol, narkotika och tobak) förebyggande arbete riktat till barn och unga (Stadsdelsförvaltningen).
 • Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen. (Polis).

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

 • Minskat problem med otrygghet i offentlig miljö.
 • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
 • Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Följ med i hur det går

Medborgare i Örgryte-Härlanda kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen nordost
 • goteborg.se/orgryteharlanda
 • Facebook Örgryte-Härlanda

Uppföljning

Även under förra året jobbade vi med alkohol- och drogproblematiken i offentlig miljö. Det är ett långsiktigt arbete. Läs mer om utfallet av förra årets medborgarlöfte här.

Trygg i Örgryte-Härlanda

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Örgryte-Härlanda – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Örgryte-Härlanda? Välkommen att höra av dig till:

Robert Björklund
Kommunpolis
072-232 01 80

Till toppen