Göteborg, Östra Göteborg – medborgarlöften

Polisen och stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg kommer särskilt att fokusera på ökad trygghet i offentliga miljöer. Det är vårt löfte till dig som bor och arbetar i Östra Göteborg.

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Nordost, Polisområde Storgöteborg, och Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad, gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet bygger på vad  boende i Östra Göteborg lyft fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger samt på de lägesbilder som polisen och stadsdelsförvaltningen har om den aktuella situationen i Östra Göteborg.

Det här lovar vi

För att minska problemen med nedskräpning och påverkade personer i syfte att öka tryggheten i offentliga miljöer lovar vi januari 2018 - december 2018:

  • Fler poliser i Bergsjöns centrum med omnejd som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)
  • Riktade insatser i och omkring Bergsjöns centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)
  • Stadsdelsförvaltningen kraftsamlar tillsammans med andra lokala aktörer, och inom ramen för Trygg i Östra Göteborg och det planeras särskilda åtgärder med målet att öka tryggheten i Bergsjön centrum med omnejd. Ett särskilt fokus hålls också på personer som missbrukar eller är påverkade. (Stadsdelsförvaltningen)
  • Städning i och omkring Bergsjön centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare Göteborgs Lokaler)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

  • Minskat problem med otrygghet i offentliga miljöer med fokus på Bergsjöns centrum
  • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
  • Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Uppföljning

Vill du veta hur vi har uppfyllt tidigare medborgarlöfte kan du läsa mer om vår uppföljning.

 

Erika Hallenbo
Tf. kommunpolis
010-56 545 31

Dokument