Uppföljning medborgarlöfte Östra Göteborg

Polisen i nordost och Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning fokuserade under förra året att minska problemet med störande mc/mopedåkning samt hastighetsöverträdelser.

Under året genomförde polisen 89 trafikkontroller och utfärdade 235 stycken ordningsböter. Majoriteten för hastighetsöverträdelse.

11 trafikövervakningsinsatser har genomförts under 2017. Löftet var att genomföra 8 insatser. Inriktningen har varit laglig och säker mopedåkning. Vid insatserna har 207 mopeder stoppats och kontrollerats i lokalpolisområdet som helhet. Cirka hälften av kontrollerna skedde i Östra Göteborg. Flera olika typer av brott har rapporterats bland annat ordningsförelägganden, grova olovliga körningar och drograttfyllerier. Ett 10-tal mopeder har tagits i beslag.

I samband med trafikövervakningsinsatserna har polisen tillsammans med bostadsbolagen genomfört kontroller i förråd för att hitta stulna mopeder.

En del i förra årets löfte handlade om att skicka ut informationsbrev med fokus på laglig och säker mopedåkning. I början av mars förr året, skickades ett informationsbrev om mopedåkning ut till alla föräldrar i Östra Göteborg, som hade barn i årskurs 6-9.

Brevet översattes till följande språk:

Arabiska

Engelska

Finska

Persiska

Serbokroatiska (BKS-Språken)

Somaliska

Sorani (kurdiska)

Brevet och översättningarna lades också ut på Gbg:s Stads enhetssida.

Det som kunde utläsas i jämförelserna mellan trygghetsundersökningarna 2016 och 2017 var att andelen intervjuade personer som tyckte att det var ett stort problem med buskörning med mopeder hade minskat påtagligt, från 40% 2016 till 16% 2017.