Göteborg, Västra Göteborg – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg Syd och stadsdelarna Västra Göteborg samt Askim-Frölunda-Högsbo ger till berörda invånare under ett år. Under året är det fokus på den öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet utlovas följande aktiviteter mellan oktober 2018 september 2019:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotikaproblematiken. Insatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare. (Polis och kommun)
  • Information till föräldrar (Polis och kommun)
  • Trygghetsvandringar med fokus på narkotikaproblematiken genomförs på utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Kommun, polis)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans Målen följs upp kontinuerligt genom medborgardialoger.

  • Minskat problem med otrygghet i det offentliga rummet, då missbrukare negativt påverkar den upplevda tryggheten.
  • Den öppna narkotikahanteringen skall märkbart minska.
  • Ökad vilja från samhällets ”goda krafter” att röra sig ute i den offentliga miljön.
  • Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltningarna hos invånarna.

Medborgarlöftet är en del av Trygg-i Sydväst – en långsiktig satsning där polisen, aktuella stadsdelar och invånarna samverkar för att öka den upplevda tryggheten utifrån en gemensam lägesbild.

Följ med i hur det går  Medborgarna i stadsdelarna Västra Göteborg samt Askim-Frölunda-Högsbo kan följa arbetet genom:

Uppföljning

Vill du veta hur vi har uppfyllt tidigare medborgarlöfte kan du läsa mer om vår uppföljning.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i sydväst? Välkommen att höra av dig till:

Niklas Svensson 
Kommunpolis
010-565 41 30

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38