Göteborg, Västra Hisingen – medborgarlöften

Polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning fortsätter att arbeta för att förebygga och förhindra gängrelaterat våld i offentlig miljö i Biskopsgården. Det är vårt löfte till dig som bor och verkar i Västra Hisingen.

Polis, trygghetsvärdar och torgvärdar.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Västra Hisingen. Med utgångspunkt i vad invånarna upplever som problem genomför vi lämpliga åtgärder.

Gängrelaterat våld i offentlig miljö är ett problem som polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning haft ett särskilt fokus på sedan 2016. Trots att statistik tydligt visar att skjutningar och annat gängrelaterat våld har minskat finns det fortfarande en problematik i Biskopsgården som skapar otrygghet för invånarna. Det kommer fram i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger. Därför har vi förnyat vårt medborgarlöfte. Vårt långsiktiga mål är ett tryggt Västra Hisingen fritt från gängrelaterat våld.

Vi är många samhällsaktörer som som arbetar tillsammans för ett tryggare Västra Hisingen. Polisen, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, Bostadsbolaget, Kriminalvården och Göteborgslokaler står bakom aktiviteterna i det aktuella medborgarlöftet. 

Det här lovar vi

Hög polisiär närvaro
Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider.

Riktade insatser
Polisen fortsätter att arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet.

Förstärkt kunskap för att förebygga missbruk
Stadsdelen ska ytterligare öka kunskapen kring alkohol och droger hos personal som arbetar med barn och unga, i syfte att förebygga missbruk.

Mer stöd till barn och unga som riskerar att hamna
i gängkriminalitet
Förstärkt samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst, genom samlad enhet Ung i Västra Hisingen.

Ökad tillgänglighet till trygghetsvärdar
Bostadsbolagets trygghetsvärdar fortsätter vara på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården. De finns numera även tillgängliga på telefon varje kväll till kl. 23 och kommer regelbundet att hålla aktivitetslokalen Orkanen öppen för boende.

Utökad satsning med torgvärdar
Göteborgslokalers torgvärdar förstärker sin närvaro på Länsmanstorget. Genom tätare samverkan med polisen prioriteras torgvärdarnas närvaro på tider och platser där de behövs bäst.

Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet
Genom pilotprojektet Insluss ges förstärkt stöd till personer som friges från fängelse. Förbättrad avhopparverksamhet är ytterligare exempel på fortsatt utveckling av samarbetet mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil.

Uppföljning

Vi följer upp effekterna av vårt arbete genom brottsstatistik, trygghetsmätningar och medborgardialoger

Läs mer om uppföljningen av medborgarlöftet 2018-2019. 

Här kan du läsa om uppföljningen av tidigare medborgarlöfte.

Medborgarlöftet – en del av Trygg i Västra Hisingen

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och andra samverkansaktörer gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Det innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus.

Trygg i Västra Hisingen är ett långsiktigt samverkansarbete mellan Hisingspolisen, stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Västra Hisingen? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Johnsson
072-203 13 80