Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Göteborg, Västra Hisingen – medborgarlöften

Polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning förnyar medborgarlöftet. Vi fortsätter att särskilt fokusera på gängrelaterat våld i offentlig miljö i Biskopsgården. Det är vårt löfte till dig som bor och verkar i Västra Hisingen.

Polis, stadsdelsförvaltning och medborgare i samverkan.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Västra Hisingen. Med utgångspunkt i vad invånarna upplever som problem genomför vi lämpliga åtgärder.

Gängrelaterat våld i offentlig miljö är ett problem som polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning haft ett särskilt fokus på sedan 2016. Trots att statistik tydligt visar att skjutningar och annat gängrelaterat våld har minskat finns det fortfarande en problematik i Biskopsgården som skapar otrygghet för invånarna. Det kommer fram i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger. Därför förnyas medborgarlöftet med utökade och fler aktivieteter.

Nu är vi fler som arbetar tillsammans för ett tryggare Västra Hisingen. Kriminalvården, Bostadsbolaget, Ambulanssjukvården SU och Räddningstjänsten Storgöteborg står bakom aktiviteterna i medborgarlöftet.  

Det här lovar vi

Hög polisiär närvaro
Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider.

Utökad kameraövervakning
Kameraövervakningen i Biskopsgården utökas – Friskväderstorget får dygnet runt-övervakning.

Riktade insatser
Polisen fortsätter att arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet.

Trygghetsvärdar
Bostadsbolaget kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården.

Invånarråd startas
Ett invånarråd med boende i Biskopsgården startas, för att ta upp frågor om hur området kan bli tryggare.

Mer stöd till barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet
En ny heltidstjänst förstärker samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst.

Blåljusutbildning för ungdomar
Alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården får under en halvdag lära sig mer om och träffa lokal polis, ambulanssjukvårdare och räddningstjänst. Även kollektivtrafiken berättar om sitt arbete.

Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet
Tätare samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil.

Löftet gäller mars 2018-mars 2019. Vi följer upp effekterna av vårt arbete genom brottsstatistik, trygghetsmätningar och medborgardialoger. Så här har vi uppfyllt vårt löfte.

Här kan du läsa om uppföljningen av tidigare medborgarlöfte.

Medborgarlöftet – en del av Trygg i Västra Hisingen

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och andra samverkansaktörer gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Det innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus.

Trygg i Västra Hisingen är ett långsiktigt samverkansarbete mellan Hisingspolisen, stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Västra Hisingen? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Johnsson
072-203 13 80

Till toppen