Så har vi uppfyllt vårt löfte mars 2016-mars 2017

Polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning utlovade ett särskilt fokus på gängrelaterat våld i offentlig miljö under mars 2016-mars 2017. Här kan du ta del av de aktiviteter vi har genomfört för att uppfylla medborgarlöftet.

Beslagtagen narkotika och vapen.

Genom polisens riktade insatser har drygt 35 kilo narkotika och 24 vapen beslagtagits från kriminella i Biskopsgården.

Ökad polisnärvaro i Biskopsgården genom utökad patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser: (Polis)
• Utökning från två till tre grupper med poliser som arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande, dagar, kvällar och helger.
• 1 016 patrulleringstillfällen på otrygga och särskilt brottsutsatta platser.

Fältassistenter ute på kvällstid alla dagar i veckan i Biskopsgården: (SDF)
• Fältgruppen har utökats – i dag arbetar fem fältassistenter uppsökande mot ungdomar. En av dem fungerar som länk mellan föräldrar, socialtjänst och skola.
• På grund av svårigheter att rekrytera fältassistenter så har det inte varit bemannat alla kvällar i veckan.

Minst fyra informationstillfällen till främst föräldrar för att öka kunskapen om och förtroendet för det svenska rättssystemet: (polis & SDF)
• Ett tiotal informationstillfällen har genomförts, varav fyra större informationsmöten som tolkades på somaliska, persiska och arabiska.

Utökad avhopparverksamhet för att få fler att lämna kriminalitet: (SDF, polis med flera)
• Stadsdelsförvaltningen har anställt en koordinator som aktivt söker upp ungdomar, upp till 25 år,i riskzon som vill lämna en kriminell livsstil.

Ett intensifierat arbete mot narkotikaförsäljning och mot illegala vapen, främst i Biskopsgården: (Polis)
• Drygt 35 kg narkotika – värt cirka 10 miljoner kronor på gatan – har tagits i beslag.
• 218 anmälningar om ringa narkotikabrott och 134 anmälningar om innehav av narkotika har rapporterats.
• 24 illegala vapen – varav sex automatvapen har tagits i beslag.

Övrigt
• Kameraövervakning dygnet runt i norra Biskopsgården för att förebygga, avslöja och utreda brott.
• Trygghetsvolontärer, bestående av kvinnor och mammor i Biskopsgården, har startats upp med stöd av polisen och stadsdelsförvaltningen.
• Sju personer har dömts till mellan fem års fängelse och livstid för skjutningen på Vår krog & bar. Två personer har dömts till 18 års fängelse vardera för mordet vid Sjumilahallen.