Götene – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2019

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

Problembild

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga och den senaste medborgarundersökningen från SCB visade att otryggheten i kommunen har minskat. Den otrygghet som upplevs av invånarna är bland annat kopplad till inbrott, mörker och centrala platser med otillräcklig belysning.

I medborgardialoger framkommer det även en oro för ökad användning av droger i samhället. Detta bekräftas genom den trygghetssamverkan mellan kommun och andra aktörer som genomförs regelbundet.

Medborgarlöften

Kommunen lovar att

  • Genomföra temainriktade trygghetsvandringar.
  • Lyfta fram trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter i stadsplaneringen.
  • Genomföra temaaktiviteter mot droger för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.

Polisen lovar att

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Du kan läsa mer om EST på kommunens hemsida.
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans lovar vi att

  • Kontinuerligt kommunicera kring kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  •  Kommunen och polisen tillsammans fortsätter samverkan kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Kommunpolis Elisabeth Oliv

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara och Götene.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till: 

Elisabeth Oliv
Kommunpolis i Götene
elisabeth.oliv@polisen.se

Uppföljning 2018

Om du vill läsa mer om vad polisen och kommuen gjort  för insatser kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen