Götene – medborgarlöften

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

Götene medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

Problembild

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga men den otrygghet som ändå upplevs av invånarna är bland annat kopplad till inbrott, mörker, centrala platser och trafiksituationen.

Medborgarlöftet

Kommunen lovar att

  • Genomföra en trygghetsvandring i centrala delar av Götene.
  • Lyfta fram trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter i stadsplaneringen.
  • Genomföra temaaktiviteter mot droger för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.

Polisen lovar att

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Utföra riktade insatser mot narkotika.
  • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans lovar vi att

  • Kontinuerligt berätta om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Kommunen och polisen tillsammans fortsätter samverkan kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2019

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara.

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara. Kontakta gärna Elisabeth om du har frågor kring medborgarlöftet. Bild: Jan Strannegård

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till: 

Elisabeth Oliv
Kommunpolis i Götene
elisabeth.oliv@polisen.se