Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Götene

Polisen och kommunen ska arbeta för att minska risken för bostadsinbrott i Götene, minska användningen av droger bland unga och öka tryggheten i trafiken avseende genomfartstrafiken i Hällekis.

Polisen kontrollerar trafiken i Skaraborg.

Polisen och Götene kommun ska bland annat försöka minska problemet med höga hastigheter hos genomfartstrafiken i Hällekis.

Vårt löfte till dig 

Polisen och Götene kommun ska under 2018 och vidare fram till nästa medborgarlöfte jobba aktivt och i samverkan för att förbättra cykelsäkerheten i Götene. Vi ska även göra insatser för att komma tillrätta med höga hastigheter när trafiken passerar genom Hällekis.

Polisen lovar att:

  • Genomför minst sex hastighetskontroller i Hällekis med polisens mobila hastighetskamera.
  • Genomföra förebyggande narkotikasök med hund i grundskolan.

Kommunen lovar:

  • Planera för hastighetssänkande åtgärder i Hällekis.
  • Arbeta förebyggande med droginformation genom att hålla föreläsningar för personal, föräldrar och elever och upprätta en drogpolicy för grundskolan.

Tillsammans lovar vi:

  • Utveckla arbetet med Grannsamverkan
  • Genomföra minst två trygghetsvandringar i kommunen för att identifiera problemområden som går att rätta till för att öka tryggheten i området.

Vad är ett medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkans-överenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghets-skapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen.

Det övergripande målet är att öka den upplevda tryggheten och minska förekomsten av brott.

götene red

Polisen och kommunen samverkar för att på bästa sätt öka tryggheten för kommunens invånare.

Problembild 

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga, men i trygghetsmätningar av den upplevda tryggheten så ligger Götene kommun något under riksgenomsnittet och snittet för kommuner i motsvarande storlek. Den otrygghet som upplevs av invånarna är bland annat kopplad till mörker och en upplevd otillräcklig belysning.

Utifrån medborgardialogerna kan man se att invånarna känner en oro för att drabbas av inbrott i bostad. I medborgardialoger har det framkommit en oro för ökad användning av droger bland ungdomarna. Detta bekräftas även vid den trygghetssamverkan via telefonkonferenser som kommunen genomfört regelbundet under året.

Hällekisborna upplever fortfarande en problematik med genomfartstrafiken på Sjöråsvägen där personbilar och lastbilar håller för hög hastighet.

 

Oscar Svantesson

Oscar Svantesson är kommunpolis i Skara och Götene.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till: 

Oscar Svantesson
Kommunpolis i Götene
oscar.svantesson@polisen.se

Uppföljning

Om du vill läsa mer om vad polisen och kommuen gjort  för insatser kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen