Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning av medborgarlöften

Polisen och kommunen har lovat att genomföra en rad insatser för att öka tryggheten i Götene.

Medborgarlöfte i Götene 2017

I medborgarlöftet lovade polisen att genomföra sex insatser med inriktning på genomfartstrafiken i Hällekis och sex  insatser med inriktning på cyklister i centrala Götene.

Polisen och tillsammans med kommunen lovade att genomföra en trygghetsvandring med fokus på otrygga platser och belysning.Tillsammans med kommunen genomföra en samlad informationskampanj om cykelsäkerhet.

Kommunen lovade att förbättra uppmärkning och skyltning av cykelbanor i Götene och att genomföra en hastighetsmätning i Hällekis för att få underlag till eventuella hastighetsreducerande åtgärder.

Uppföljning av polisens insatser

  • Polisen har genomfört sex planerade insatser med inriktning på cykel i centrala Götene. Vid insatser har antal cyklister rapporterats och kontakter har tagits med målsman till barn som brutit mot trafikregler.
  • Polisen har genomfört sex planerade insatser med inriktning på genomfartstrafiken i Hällekis vilket resulterade i att ett antal förare rapporterats för olika trafikbrott.
  • Polisen har medverkat vid en trygghetsvandring i centrala Götene vilket resulterade i ett antal förslag på förbättringar.
  • Kommunen och polisen har genomfört en gemensam informationskampanj om cykelsäkerhet till skolorna i Götene.
Till toppen