Uppföljning av medborgarlöften

Polisen och kommunen har lovat att genomföra en rad insatser för att öka tryggheten i Götene.

Medborgarlöfte 2018

I medborgarlöftet för 2018 lovade Polisen och Götene kommun.

Polisens del i löftet för 2018:

 • Att genomföra minst sex stycken hastighetskontroller med polisens mobila hastighetskamera (ATK) i Hällekis.
 • Att genomföra förebygga narkotikasök med hund i grundskolan.

Polis och kommun i samverkan:

 • Tillsammans lovar vi att utveckla arbetet med grannsamverkan.
 • Tillsammans lovar vi att genomföra två trygghetsvandringar i kommunen för att identifiera problemområden som går att rätta till för att öka tryggheten i området.

Kommunens del i löftet för 2018:

 • Att planera för hastighetssänkande åtgärder i Hällekis.
 • Att arbeta förebyggande med droginformation genom;
  - föreläsningar för personal, föräldrar och elever.
  - att upprätta en drogpolicy för grundskolan.

POLISENS UPPFÖLJNING med avseende på medborgarlöfte i Götene

 • Polisen har under året genomfört sex stycken hastighetskontroller med polisens mobila hastighetskamera (ATK) i Hällekis.
 • Under året har ett förebyggande narkotikasök med hund genomförts på Liljestensskolan.
 • Tillsammans med kommunen har polisen genomfört två informationstillfällen Ett för de som vill starta upp grannsamverkan och en träff för redan befintliga grannsamverkansgrupper.
 • Tillsammans med kommunen har polisen genomfört två trygghetsvandingar. En runt busstationen i Götene och en tillsammans med Götenebostäder i bostadsområdet runt Vikingagatan.
  Arbetet med området kring busstationen kommer fortsätta i ett större omgestaltningsprojekt medan det som framkom under trygghetsvandringen vid Vikingagatan var välskötta områden med bra belysning och öppna ytor som var välkomnande.

KOMMUNENS UPPFÖLJNING med avseende på medborgarlöfte i Götene

 • Kommunen har satt upp en elektronisk hastighetspåminnelseskylt utmed Sjöråsvägen i Hällekis.
 • Kommunen har genomfört föreläsningar i drogförbyggande syfte för Liljestensskolans personal, dess elever och vårdnadshavare.
 • Kommunen har upprättat en ny drogpolicy för grundskolan som möjliggör för polisen att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.

Oscar Svantesson
Kommunpolis Götene.

Till toppen