Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Grästorp

Särskilt fokus på trafik- och beteendebrott, för höga hastigheter, bristfälliga och trafikfarliga fordon, påverkade förare inom Grästorps kommun samt förebyggande arbete mot bostadsinbrott.

I medborgarlöftet lovar polisen att jobba med brottslighet relaterad till trafik och förebygga bostadsinbrott.

I medborgarlöftet lovar polisen att jobba med brottslighet relaterad till trafik och förebygga bostadsinbrott.

Vad är ett medborgarlöfte? 

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkans-överenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghets-skapande arbetet.

Ett medborgarlöfte utgår från en lägesbild som har tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och med den interna kunskap och erfarenhet som finns inom polisens och kommunens egna organisationer.

Lägesbild – identifierade områden

Under året har polis och kommun mött ett 100-tal medborgare i olika former av dialogmöten för att ta fram en lägesbild och utifrån den skapa en ännu tryggare kommun. 

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och den pekar ut två områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet:

  • Trafikmiljön där "buskörning" med fordon och överträdelser av hastighet i främst tätorten skapar otrygghet
  • Bostadsinbrott därman känner oro över att drabbas av inbrott i sin bostad även om fakta visar ett relativt lågt antal brott av den brottstypen.

Vårt löfte till dig

Polisen och Grästorps kommun ska under 2018 och vidare fram till nästa medborgarlöfte jobba aktivt och i samverkan för att öka medborgarens upplevda trygghet genom polisiär synlighet med gemensamma insatser som riktar sig mot trafik- och beteendebrott samt förebyggande insatser mot bostadsinbrott.

Polisen lovar att:

  • Utföra punktinsatser i form av trafik- och hastighetskontroller i tätorten och genom Flakeberg.
  • Genomföra riktade planlagda trafikinsatser mot identifierade problemområden.
  • Informera vid uppstart av nya Grannsamverkansområden.

Grästorps kommun lovar att:

  • Arbeta för en säkrare trafikmiljö i hela kommunen.Genomföra egna trafikmätningar med uppföljning i samverkan med polis.
  • Vara delaktiga i Grannsamverkan.

Polisen och Grästorps kommun lovar att: 

  • I samverkan genomföra trygghetsvandringar, medborgadialoger och uppföljningar av medborgarlöftet.

 

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Skara, Essunga och Götene.

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Skara, Essunga och Götene.

 

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis i Grästorp
torbjorn.walthersson@polisen.se

Uppföljning

Vill du veta mer om vad vi gjort för att uppfylla vårt löfte till medborgarna kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen