Grästorp – medborgarlöften

Polisen och Grästorps kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2019 är att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

I medborgarlöftet lovar polisen att jobba med brottslighet relaterad till trafik och förebygga bostadsinbrott.

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor. Till enkäten.

Enligt gällande samverkansöverenskommelse ska kommunen och polisen även fortsätta med insatser för en allmänt trygg trafikmiljö samt förebygga och förhindra skadegörelse.

Medborgarlöfte Grästorp 2019

Gäller från mars 2019 t.o.m. mars 2020

Polisen lovar medborgarna:

Polisiär närvaro
Synlighet och närvaro genom patrullering, tillsyn och kontroller av trafik med fokus på platser som upplevs mindre trygga eller som är brottsutsatta utifrån rådande lägesbild.

Förebyggande åtgärder för att förhindra droganvändande
Polisen ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund på Centralskolan i Grästorp samt planera och genomföra riktade insatser mot narkotikaanvändning bland ungdomar.

Blåljusutbildning till ungdomar – människan bakom uniformen
Alla barn i åk 8 får under en dag lära sig mer om, och träffa lokal polis och övrig "blåljuspersonal".

Grästorps kommun lovar medborgarna:

Förebyggande insatser mot droger.
Anpassa kommunens drogpolicy och skolornas ordningsregler till den lagstiftning och de förutsättningar som styr polisen möjlighet att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.

Samverkan för trygghet till alla.
Samverkan i det trygghetsskapande arbetet och fortsätta med insatser riktade mot ungdomar i syfte att förhindra eller förebygga utanförskap, våld och missbruk.

Arbete mot bostadsinbrott
Kommunen ska vara delaktig i Grannsamverkan och arbeta för införande av märk-DNA till kommunens invånare.

Grästorps kommun och polis tillsammans

Trygghetsvandring
Genomföra trygghetsvandring/dialogmöte med tillhörande uppföljning och återkoppling i samverkan med intresseföreningar och polis.

 

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Skara, Essunga och Götene.

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Skara, Essunga och Götene.

Uppföljning medborgarlöfte

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis i Grästorp
torbjorn.walthersson@polisen.se

Till toppen