Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gullspång – medborgarlöften

Under 2019 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Polisman stoppar bilar för kontroll vid trafikkontrollplats.

Bild: Polisen

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och i samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för mänskligt lidande, vård och behandlingar är stora. Ungdomars attityder till droger har förändrats och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Med "psykisk ohälsa" syftar vi på de ungdomar som upplever omfattande besvär med det psykiska välbefinnandet. Det kan handla om att man saknar sysselsättning, hamnat i socialt utanförskap eller inte orkar med vardagen utan överväger självmord som en utväg på sina problem.

I trafiken kommer polisen kommer att öka sin närvaro för att förebygga och upptäcka påverkade förare. Vilket även ökar möjligheten för polisen att upptäcka annan brottslighet.

Vårt löfte till dig

Under 2019 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på arbetet med att försöka hitta och hjälpa ungdomar i riskzon samt ungdomar med psykisk ohälsa. Polisen kommer att öka trafikövervakningen för att upptäcka påverkade förare.

Vi lovar att:

  • Samarbetet inom skola, polis och socialtjänst ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.
  • Skola och socialtjänst ska förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser. Socialtjänsten ska delta vid skolans elevhälsomöten under 2019.

Följ med hur det går

Invånarna i Gullspång kan följa arbetet genom:

  • Medborgardialoger
  • www.polisen.se/medborgarlöften
  • Facebook: Polisen östra Skaraborg
  • Gullspång kommuns hemsida

Uppföljning av medborgarlöftet 2018

Vill du veta mer om vilka insatser som gjort i medborgarlöftet kan du läs vår uppföljning.

Kontakt

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan
öka tryggheten i Gullspång så är du välkommen att höra av
dig till din kommunpolis eller till Gullspång kommun.

Gunnar Åreng
Kommunpolis i Gullspång
gunnar.areng@polisen.se

Gunnar Åreng original

Gunnar Åreng är kommunpolis i Töreboda, Gullspång och Mariestad.

 

 

 

Till toppen