Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Uppföljning medborgarlöften

Inför 2018 lovade polisen och Gullspångs kommun att ha särskilt focus ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk och ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Detta har vi gjort under 2018:

  • Fyra riktade insatser utifrån uppkommen problembild, syfte att upptäcka unga i riskzon.
  • Utifrån problembild och inkomna tips genomfört trettiofyra insatser mot kända platser och individer.
  • Genomfört femtiotvå riktade trafikinsatser inom Gullspångs kommun. Åttioen ärenden rörande rattfylleri, olovlig alt. grov olovlig körning och etthundrafemtiotvå rapporter om trafikbrott.
  • Ett informationsmöte riktade till personal och föräldrar.
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande besök i skolmiljö och på platser där unga träffas och vistas.
  • Två möten mellan polis och kommunen i syfte att stärka arbetet med SSPF (skola, sociala verksamheter, polis och fritid).
  • Tre möten (information & uppföljning) med det gemensamma BRÅ och Folkhälsoråd för politiker och tjänstemän.

Vi ser att det finns ett behov att fortsätta satsningen med focus att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk eller kriminalitet och påverkade förare i trafiken.

Vi lovar därför inför 2019 fortsätta arbetet och insatserna för att förebygga så att ungdomar inte hamnar i missbruk och kriminalitet, samt arbeta mot problemet med påverkade förare i trafiken.

Till toppen