Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning medborgarlöften

Medborgarlöfte i Gullspång särskilt fokus på ungdomar i riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa.

Detta har polisen gjort:

 • Fyra riktade insatser utifrån uppkommen problembild.
 • Tio informationsmöten riktade till elever, personal och föräldrar.
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande besök i skolmiljö och på platser där unga träffas och vistas.
 • Två möten mellan polis och kommunen i syfte att stärka arbetet med skola, sociala verksamheter, polis och fritid.
 • Tre informations- och uppföljningsmöten med politiker och tjänstemän.

Detta har kommunen gjort:

 • Utökade drogfria aktiviteter på fritidsgården.
 • Informationsmöte och uppföljningsmöte för föräldrar med diskussion utifrån "tonårspalören" om alkohol/droger.
 • Fortsatt samverkan utifrån skola, sociala verksamheter, polis och fritid.
 • Aktivt arbeta med Arena 9.0 Syftet är att förstärka och utveckla samverkan inom och mellan kommunerna samt övriga samhällsaktörer med unga mellan 15-24 år.
 • Socialtjänst och skola har regelbundet gemensamma möten.
 • Beviljat 35 insatser gällande öppenvård (beroendecentrum).
 • Beviljat 2 institutionsbehandlingar (behandlingshem och familjehem).
 • Beviljat 1 stödboende.
 • Beviljat 4 insatser med kontaktperson.
 • Beviljat 2 insatser med särskilt kvalificerad kontakperson.
 • Beviljat 4 insatser med stödkontakt genom socialsekreterare.
 • Familjebehandling 9 stycken.
 • Beviljat familjehem SoL (frivillig insats) 2 stycken.
 • Kontaktfamilj 1 stycken.

Ökad samverkan mellan samhällets olika delar har gjort att man har belyst problemet från flera funktioner i samhället, företrädesvis mellan polismyndigheten och kommunen. Samverkan har intensifierats rörande satsningar mot unga. Syftet är att unga inte ska hamna i kriminalitet och drogberoende.

Vi ser även en vikande brottskurva rörande brott inom kommunen. Det har gjorts 376 anmälda ärenden under 2016 och 357 anmälda ärenden 2017.

Till toppen