Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Uppföljning medborgarlöften

Inför 2018 lovade polisen och Gullspångs kommun att ha särskilt focus ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk och ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Detta har vi gjort under 2018:

  • Fyra riktade insatser utifrån uppkommen problembild, syfte att upptäcka unga i riskzon.
  • Utifrån problembild och inkomna tips genomfört trettiofyra insatser mot kända platser och individer.
  • Genomfört femtiotvå riktade trafikinsatser inom Gullspångs kommun. Åttioen ärenden rörande rattfylleri, olovlig alt. grov olovlig körning och etthundrafemtiotvå rapporter om trafikbrott.
  • Ett informationsmöte riktade till personal och föräldrar.
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande besök i skolmiljö och på platser där unga träffas och vistas.
  • Två möten mellan polis och kommunen i syfte att stärka arbetet med SSPF (skola, sociala verksamheter, polis och fritid).
  • Tre möten (information & uppföljning) med det gemensamma BRÅ och Folkhälsoråd för politiker och tjänstemän.

Vi ser att det finns ett behov att fortsätta satsningen med focus att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk eller kriminalitet och påverkade förare i trafiken.

Vi lovar därför inför 2019 fortsätta arbetet och insatserna för att förebygga så att ungdomar inte hamnar i missbruk och kriminalitet, samt arbeta mot problemet med påverkade förare i trafiken.

Till toppen