Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Habo

Polisen och Habo kommun lovar ett särskilt fokus på förebyggande arbete mot trafikrelaterad brottslighet. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Habo. Löftet gäller 2018.

Medborgarlöfte 2018

 • Arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter

 • Polisen ska arbeta med uniformerade trafikkontroller och på så sätt också öka synligheten.
 • Polisen ska arbeta med riktade kontroller mot mopeder, A-traktorer och bilburna ungdomar. Både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med ungdomar och vid behov informera om trafiksäkerhet.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.
 • Kommunen ska ta upp ämnet trafiksäkerhet på sin temadag - Lag och rätt - för årskurs 7.
 • Kommunen ska undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i centrum som är drabbade av trafikrelaterad brottslighet.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning 2018 tertial 2
Uppföljning 2018 tertial 1

 

Medborgarlöfte 2017

 • Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Polis och kommun kommer fortsätta arbetet genom att utveckla bland annat följande aktiviteter:

 • Polisen kommer utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
 • Tillsammans kommer vi ha strategiträffar för att tidigt upptäcka tecken på kriminalitet hos ungdomar. 
 • Försöka utveckla sociala insatsgrupper i kommunen. 
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid, socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet. 
 • Habo kommuns ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.

Så går arbetet med medborgarlöftet

Uppföljning Habo kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen