Habo – medborgarlöften

Polisen och Habo kommun kommer fortsätta det förebyggande arbete mot trafikrelaterad brottslighet. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Habo. Löftet gäller 2018-2019.

Polisen och kommunen har valt att förlänga 2018 års medborgarlöfte till att gälla även under 2019. Anledningen till förlängningen är att arbetet med trafikrelaterad brottslighet är ett prioriterat arbetsområde och som är långsiktigt. 

Medborgarlöfte 2018-2019

  • Arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter

  • Polisen ska arbeta med uniformerade trafikkontroller och på så sätt också öka synligheten.
  • Polisen ska arbeta med riktade kontroller mot mopeder, A-traktorer och bilburna ungdomar. Både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.
  • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med ungdomar och vid behov informera om trafiksäkerhet.
  • Kommunen ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.
  • Kommunen ska ta upp ämnet trafiksäkerhet på sin temadag - Lag och rätt - för årskurs 7.
  • Kommunen ska undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i centrum som är drabbade av trafikrelaterad brottslighet.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Habo kommun, tertial 3 2018

Uppföljning Habo kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen