Habo – medborgarlöften

Polisen och Habo kommun kommer under 2020 att arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet.

Medborgarlöfte 2020

 • Arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet
  inom brottsområden som:
  – droger
  – trafik
  – skadegörelse

Tillsammans kommer vi bland annat arbeta med följande aktiviteter:

Droger

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet.
 • Polisen kommer utföra hund-sök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Polis och kommun träffas kontinuerligt på strategisk nivå (SSG - Strategisk samverkansgrupp) för att bl.a. tidigt upptäcka tecken på förekomst av droger i kommunen.
 • Starta sociala insatsgrupper vid behov.
 • Habo kommuns ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) med speciella program och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom. Både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.
 • Habo kommun ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.

Skadegörelse

 • Polisen och Habo kommun ska utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner. Därav är det av vikt att polisanmälningar och tillbud till kommunen utförs efter rutiner gällande brott som anlagd brand, stöld, rasistiska klotter, skadegörelse med stor skadekostnad etc.
 • Habo kommun ska undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i kommunen som är drabbade av skadegörelse.
 • Habo kommun skall verka för fler upplysta platser efter analys på skadedrabbade objekt.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Habo kommun, tertial 1-2 2020

Uppföljning Habo kommun, tertial 3 2018

Uppföljning Habo kommun, tertial 3 2017.pdf