Håbo – medborgarlöften

Polisen och Håbo kommun har i överenskommelsen om samverkan bedömt att arbete med trygghet i Bålsta centrum är ett prioriterat område.

Genom ett antal aktiviteter tidigare år har polisen och kommunen arbetat aktivt och tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum. Under 2020 ska detta arbete fortsätta för att ytterligare stärka tryggheten i Bålsta Centrum.

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för medborgarnas trygghet och säkerhet i Bålsta centrum.

Medborgarlöftet genomförs med hjälp av bland annat följande aktiviteter:

  • Polisiär synlighet i området
  • Fortsatt förebyggande arbete mot alkohol och narkotika
  • Trygghetsvandringar
  • Medborgardialog