Hällefors – medborgarlöften

Medborgarlöftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i en av kommunens tätorter.

Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill polisen och Hällefors kommun utveckla följande områden under 2017:

  • Genomföra trygghetsvandringar/trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden där invånarna känner sig mindre trygga. Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
  • Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbats av brott. När förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en utredare tilldelats ärendet.
  • Aktiv närvaro i syfte att öka synligheten samt uppdaga trafik och drogrelaterade brott. Förutom repressiva åtgärder ska även samtliga personer mötas ett erbjudande om hjälp till vård från samhällets olika skyddsnät.