Hallsberg – medborgarlöften

Medborgarlöften som ska gäller under tiden 28 november 2019 - 31 maj 2021.

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på
    ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade
    insatser i samverkan med skola och socialtjänst.

  • Kommunen lovar att i samverkan med polisen erbjuda elev- och föräldrainriktade informationsträffar i skolmiljö, med syfte att öka kunskapen om narkotika i samtliga skolor, inklusive Alléskolan.

  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen aktivt arbeta med grannsamverkan och att öka antalet befintliga grannsamverkansområden. Detta som en del i arbetet att förebygga bostadsinbrott.


Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Lena Fagerlund, kommundirektör
Mats Scherp, chef lokalpolisområde Hallsberg