Hallstahammar – medborgarlöften

Trygghet i Hallstahammars centrum

Polisen åtar sig att:

 • Vid egen upptäckt, eller efter påstötning av andra, åtgärda de berusade/påverkade personer som vistas på eller i närheten av Hammartorget, på lämpligt sätt. Detta kan ske genom att direktförverka alkoholdrycker samt bötfälla den som dricker på icke tillåten plats, avvisa/avlägsna eller omhänderta personer för störande eller berusat uppträdande.
 • Polisens volontärer ska regelbundet vistas på och i närheten av Hammartorget, dels för att kunna upptäcka berusade/påverkade personer och dels för att öka tryggheten för medborgarna.

Kommunen åtar sig att:

 • Utveckla det påbörjade arbetet med att motivera de personer som uppträder berusade/påverkade till en daglig sysselsättning, för att förhindra och minska deras negativa påverkan på torgmiljön.
 • Färdigställa det natthärbärge som skall erbjudas de hemlösa som annars vistas på och i närheten av Hammartorget.

Skadegörelse/klotter

Polisen åtar sig att:

 • Ta fram hotspots över de platser i kommunen där klotter och annan skadegörelse är mest frekvent, samt hålla uppgifterna uppdaterade.
 • Kontinuerligt förlägga arbetspass tillsammans med ungdomscoacherna, för att tillsammans hitta och identifiera ungdomar i dessa miljöer.
 • Utreda och lagföra de ungdomar som misstänks för skadegörelsebrott.
 • Tillsammans med ungdomscoacherna i lämpliga fall hålla orossamtal med ungdomar i dessa miljöer, samt deras vårdnadshavare.

Kommunen åtar sig att:

 • Ha en fungerande klotterpolicy, som bl a innebär avlägsnande av klotter inom 48h.
 • Kontinuerligt förlägga ungdomscoachernas arbetspass tillsammans med polisen, för att tillsammans hitta och identifiera ungdomar i dessa miljöer.
 • Efter orossamtal med vårdnadshavare till ungdomar i dessa miljöer, erbjuda dem lämpligt stöd och hjälp via socialtjänsten.

Upptäckt av missbruk hos ungdomar

Polisen åtar sig att:

 • Kontinuerligt förlägga arbetspass tillsammans med ungdomscoacherna, för att tillsammans hitta och identifiera ungdomar som är i riskzon för användande av narkotika, bland annat genom att arbeta enligt "Linköpingsmodellen".
 • Utreda och lagföra de ungdomar som misstänks för narkotikabrott.

Kommunen åtar sig att:

 • Kontinuerligt förlägga ungdomscoachernas arbetspass tillsammans med polisen, för att tillsammans hitta och identifiera ungdomar som är i riskzon för användande av narkotika.
 • Arbeta efter kommunens Drogpolicy vid upptäckt av missbruk hos ungdomar.