Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Halmstad 2018

Polisen i Halmstad kommer att bland annat att arbeta för att begränsa tillgängligheten på narkotika. Efter att polisen nu lyssnat på medborgarna i Halmstads kommun som tycker samma sak ingår det nu i medborgarlöftet under 2018.

Bakgrund

Medborgarlöften är en del av den nya styrmodellen för polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns sedan tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas till vara för att göra den lokala problembilden tydligare. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polis och kommun tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Polis, Kriminalvård och Halmstads kommun har i samverkans-överenskommelse bedömt att arbetet med ungdomar i åldern 15-24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område samt den kategori av kriminella som står för en betydande del av den totala brottsligheten (särskilt brottsaktiva).

Trygghet i offentlig miljö är också ett område som prioriterats högt av ovan samverkansparter. Under hösten 2016 har det genomförts medborgardialoger runt om i Halmstads kommun. Dessa stärkte uppfattningen om att medborgarna upplever otrygghet i de östra stadsdelarna samt i Halmstads stadskärna.

Enkätundersökningen genomfördes igen i januari 2018 visar att dessa områden upplevs som fortsatt otrygga. I dessa områden rör sig en stor del av kommunens ungdomar men även vuxna som bland annat tar sig till och från affärer, bankomater, restauranger, bibliotek och arbete. Med bil eller via gång och cykelvägar besöks bland annat centrumkärnan av både invånare från Halmstads stadskärna och invånare utanför Halmstad. Därav är ovan nämnda områden även prioriterade under 2018 i samverkan mellan polisen och kommunen.

Det ska betonas att aktuella områden är och ska vara en mötesplats för unga, unga vuxna och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Dessa om-råden fungerar redan i dag som denna mötesplats och är i väldigt många delar positiva för kommunen och dess invånare.

Medborgarlöfte

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bl.a. följande aktiviteter:

  • Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-kontroller).
    Mopeder inkluderat.
  • Kontakt och relationsskapande polisverksamhet.
  • Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
  • Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
  • Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
  • Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgär-der i den fysiska miljön.


Mikael Eliasson, lokalpolisområdeschef        
Jonas Bergman, ordförande kommunstyrelsen, Halmstads kommun

Kontakt i Halmstad

Kenneth Mattsson, kommunpolis
010-566 13 40
kenneth.mattsson@polisen.se

Lokalpolisområde Halmstad ingår i polisområde Halland.

Till toppen