Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Härjedalen

Polisen och Härjedalen kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten och arbeta med ungdomarna i fokus samt arbeta för ökad integration Härjedalens kommun.

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medborgardialoger och medarbetarsamtal. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, ungdomar och integration prioriterats.

Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Härjedalens kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen genomför trafikkontroller på väg eller i terräng på strategiska platser. Extra prioritet under vintersäsong (stugbytardagar) i genomfartsorterna efter E45, Rv 84, Lv 514 och Lv 315. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/dragonykterhet. De nationella trafiksäkerhetsveckorna kommer att vara en del av detta arbete.

Polisen och kommunen lovar att arbeta med ungdomarna i fokus i Härjedalens kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att besöka alla årskurs 8 i kommunen för lektioner i "Lag och Rätt" samt samtala om ANDT.
  • Polisen lovar att genomföra spontana besök på skola/fritidsgård i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna på grund- och gymnasieskolor.
  • Polisen lovar att medverka i möten med föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar med information gällande ANDT.
  • Polisen lovar att bearbeta de "tips" som har kopplingen ungdomar - droger.
  • Härjedalens kommun lovar att genomföra utbildningsinsatser bland ungdomar vad gäller ANDT i syfte att ungdomar ska ha trygg och säker fritid.
  • Härjedalens kommun lovar att arbeta förebyggande gällande tobaksanvändning i kommunens skolor i "Tobaksfri DUO".
  • Härjedalens kommun lovar att kartlägga ungdomars användning av droger och arbeta förebyggande utifrån resultatet av kartläggningen.
  • Härjedalens kommun lovar att jobba aktivt med rökfria skolgårdar.

Polisen lovar att vara delaktig och arbeta för integration i Härjedalens kommun:

  • Polisen lovar att besöka olika invandrargrupper/nyanlända/HVB för att samtal och informera om polisens roll i det svenska samhället.

Polisen och kommunen lovar att fortlöpande förbättra nuvarande samverkan samt  söka nya samarbetsområden.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida  samt via polisen.se

Till toppen