Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Härnösands kommun

Härnösands kommun och lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2017-2018.

Polisen lovar att:

  • Bistå i arbetet mot narkotikabruk hos ungdomar genom att genomföra sök med narkotikahund på högstadie- och gymnasieskola.
  • Varje skoltermin genomföra riktade insats mot narkotikabrott bland ungdomar. Detta ska ske i samverkan med socialtjänsten.
  • Varje termin besöka skolorna med såväl uniformerad som civil personal i syfte att stärka relationerna till ungdomarna och visa på en nolltolerans avseende bland annat narkotikabruk.
  • Fortsätta med fotpatrullering i centrala Härnösand för att öka tryggheten och minska ordningsstörningar.  

Härnösands kommun i samverkan med Polisen lovar att:

  • Arbeta för att inrätta modell för samverkan i linje med Sociala Insatsgrupper (SIG). Detta för att systematisera och strukturera en god samverkan på individnivå.
  • Genomföra informationslektion för elever i åk.8 med dialog kring ofredanden/sexuella ofredanden i syfte att stärka tjejers trygghet.

Härnösands kommun lovar att:

  • I grundskolan börja arbeta med Tobaksfri skola genom konceptet Tobaksfri Duo. Detta arbete är, förutom hälsofrämjande, även brottsförebyggande avseende narkotikabruk.

Detta medborgarlöfte löper under resterande del av 2017 samt 2018 och tills dess att nytt medborgarlöfte presenteras av Polisen och Härnösands kommun.

Externa länkar

Till toppen