Härryda – medborgarlöften

För att minska problemet med narkotika i det offentliga rummet satsar polisen tillsammans med Härryda kommun på en rad insatser under året.

För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet utlovas följande aktiviteter mellan juni 2019 till juni 2020:

 • Genomföra riktade insatser mot narkotikaproblematiken. Insatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare. (Polis och kommun)
 • Information till föräldrar (Polis och kommun)
 • Inventering av utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Kommun, polis)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom medborgardialoger.

 • Minskat problem med otrygghet i samband med att missbrukare tar över det offentliga rummet.
 • Den öppna narkotikahanteringen skall märkbart minska.
 • Ökad vilja från samhällets "goda krafter" att röra sig ute i den offentliga miljön.
 • Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna.

Följ med i hur det går

Uppföljning av förra årets löfte hittar du här

Invånarna i Härryda kommun kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen Göteborg syd
 • www.harryda.se

 

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38