JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Härryda

I ett gemensamt medborgarlöfte lovar lokalpolisområde Storgöteborg Syd och Härryda kommun att öka trygghet i och runt resecentrum i Mölnlycke samt Landvetter.

Medborgarlöftet kommer under 2017-2018 mynna ut i en rad aktiviteter.

  • Ökad polisnärvaro – polis kommer att fotpatrullera regelbundet och närvara i området samt genomföra punktinsatser mot narkotikamissbruk. Punktinsatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare.
  • Minst fyra planerade insatser mot alkohol och narkotika.
  • Trygghetsvandringar genomförs på aktuella platser för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska miljön. Till exempel belysning, utformning av hållplatser och placering av växtlighet.

Förebygga brott

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Härryda – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten utifrån en gemensam lägesbild.

Dialog för trygghet

I den lokala lägesbilden för Härryda kommun har medborgarna, polisen och kommunförvaltningarna beskrivit problemet med otrygghet i och runt resecentrum i Mölnlycke samt Landvetter. Speciellt upplevs otryggheten på kvällstid. Belysningen i och runt de olika centrumen är också något som många pratar om när det gäller upplevd otrygghet. Detta är det övergripande resultatet av de cirka tusen medborgar- och medarbetardialoger som ligger till grund för medborgarlöftet.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Härryda? Välkommen att höra av dig till:

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38

Till toppen