Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Medborgardialog i lokalpolisområde Hässleholm

Polisen i lokalpolisområde Hässleholm arbetar med tryggheten i ditt område. För att göra det på bästa sätt behöver vi veta vad du tycker.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Enkät medborgardialog i lokalpolisområde Hässleholm

1. Vilken kommun bor du i?
2. Vilket kön har du?
3. Vilken ålder är du?
4. Hur trygg känner du dig när du vistas i offentlig miljö/utomhus i din kommun?
5. Vad tycker du skapar otrygghet? (du kan välja mer än ett alternativ)
6. På vilken plats känner du dig minst trygg? (du kan välja mer än ett alternativ)
7. När på dygnet upplever du otrygghet? (du kan välja mer än ett alternativ)
8. Vilket brott/fenomen tycker du att polisen behöver jobba mer med i ditt område? (du kan välja mer än ett alternativ)
9. Känner du förtroende för polisen i ditt område?
10. Känner du till att polisen i ditt område samverkar med din kommun i säkerhets- och trygghetsfrågor?
11. Hur nås du av information om brott och otrygghet? (du kan markera mer än ett alternativ)
12. Är det viktigt med personliga möten med polisen?
13. Är det viktigt att polisen berättar i sociala medier om vad som görs i ditt område?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Till toppen