Medborgardialog i lokalpolisområde Hässleholm

Polisen i lokalpolisområde Hässleholm arbetar med tryggheten i ditt område. För att göra det på bästa sätt behöver vi veta vad du tycker.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Enkät medborgardialog i lokalpolisområde Hässleholm

1. Vilken kommun bor du i?
2. Vilket kön har du?
3. Vilken ålder är du?
4. Hur trygg känner du dig när du vistas i offentlig miljö/utomhus i din kommun?
5. Vad tycker du skapar otrygghet? (du kan välja mer än ett alternativ)
6. På vilken plats känner du dig minst trygg? (du kan välja mer än ett alternativ)
7. När på dygnet upplever du otrygghet? (du kan välja mer än ett alternativ)
8. Vilket brott/fenomen tycker du att polisen behöver jobba mer med i ditt område? (du kan välja mer än ett alternativ)
9. Känner du förtroende för polisen i ditt område?
10. Känner du till att polisen i ditt område samverkar med din kommun i säkerhets- och trygghetsfrågor?
11. Hur nås du av information om brott och otrygghet? (du kan markera mer än ett alternativ)
12. Är det viktigt med personliga möten med polisen?
13. Är det viktigt att polisen berättar i sociala medier om vad som görs i ditt område?
14. Är du intresserad av att delta i någon frivilligorganisation som är trygghetsskapande?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Till toppen