Hedemora – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om de lokala förhållandena.

Förlängning av medborgarlöfte för 2019

Polisen och Hedemora kommun har i enighet beslutat att förlänga förra medborgarlöftet {486A185.779/2018} till 31 december 2020. Uppföljning kommer att ske i det lokala Brottsförebyggande rådet.
Det kvarstår ytterligare behov av att utveckla och implementera en strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga. I processen ingår dessutom att ta fram ett gemensamt styrdokument för samverkansformen.