Hedemora – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om de lokala förhållandena.

Situationen idag

Den gemensamma problembilden i Hedemora kvarstår sedan förra löftet, dvs. olika typer av brott, ordningsstörningar, trafikbeteenden och upplevd otrygghet kopplat till specifika tider och platser.

Problem som inte behandlas i medborgarlöftet kommer att hanteras i enlighet med Polismyndighetens verksamhetsplan samt gällande samverkansöverenskommelse.

Prioriterat fokusområde

  • Narkotikaanvändning bland unga. 

Under perioden 2018-02-23 t.o.m. 2018-12-31 lovar Polisen att:

  • Medverka till uppbyggnaden av en strategisk samverkansgrupp med fokus på tidiga insatser mot unga i riskzonen,
  • bibehålla ökad polisiär närvaron vid utpekade tider och platser, där människor upplever en ökad känsla av otrygghet.

Kommunen lovar att:

  • Medverka till uppbyggnaden av en strategisk samverkansgrupp med fokus på tidiga insatser mot unga i riskzonen,
  • följa upp och vidta relevanta bebyggelseinriktade åtgärder vid otrygga platser i Långshyttan.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:

  • En ökad känsla av trygghet
  • Minskad brottslighet.

Intern- och extern kommunikation

Via Hedemora kommuns hemsida och lokala medier ska det finnas möjlighet för medborgarna och medarbetarna att följa arbetet och resultatet.

Till toppen