Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Herrljunga – medborgarlöften

I syfte att arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon tecknas ett Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Händelser i Herrljunga bl.a. runt stationen, fler anmälda brott med misstänkta under 18 år samt ett högre inflöde av orosanmälningar till socialtjänsten har skapat oro för ungdomar som kan befaras vara i riskzon för att hamna i kriminalitet och droger. Detta har tidigare identifierats av kommun och polis gemensamt i den gemensamma lägesbilden och i samverkansöverenskommelse. I syfte att arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon tecknas ett Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Polisen och kommunen lovar att under perioden 2018-07-01-2019-07-01 genomföra följande åtgärder i syfte att öka tryggheten och säkerheten samt minska brotten.

Polisen lovar att

 • Samverka nära socialtjänsten och skolan för att utveckla metoder med fokus på tidig upptäckt samt individbaserade insatser.
 • Stödja initiativ till vuxenvandringar i Herrljunga tätort samt ge information om brottsutveckling och narkotikasituationen.
 • Öka synligheten genom patrullering på aktuella tider och platser där ungdomar befinner sig.
 • Genomföra insatser med civila poliser för att lagföra narkotikasäljare med mål att minska tillgängligheten på narkotika.
 • Genomföra trygghetsvandring tillsammans med kommunen för att finna lämpliga brottsförebyggande förändringar i miljön.

Herrljunga kommun lovar att

 • Samverkansformen SSPF:s struktur förbättras genom en skarpare styrning och uppföljning av styrgruppen.
 • SSPF:s operativa arbetsgrupp utvecklar arbetet med individärenden för att identifiera vilka riskfaktorer som den unga visar upp för att på så sätt hitta rätta skyddsfaktorer att sätta in.
 • SSPF:s arbetsgrupp skapar en kontaktväg till vuxenvandrarna.
 • Utveckla och stödja vuxenvandringen.
 • Brottsförebyggande förändringar i den fysiska miljön (kameror, växtlighet som skymmer, rent och snyggt mm.)
 • Initiera trygghetsvandring. Genomföra förmöten där de som bor och verkar får vara med och tycka till. Viktigt att de som påverkas av åtgärder får vara med vid utformningen av dessa.

Kommunens kontaktperson: Jennie Turunen 0513-170 00.

Har du idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Herrljunga? Välkommen att höra av dig till: 
Robert Möörk
Kommunpolis
010-56 58129

Till toppen