Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Hjo

Under 2018 kommer polisen och Hjo kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Under 2018 kommer polisen och Hjo kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Under 2018 kommer polisen och Hjo kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Situationen idag

I våra möten med invånarna har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler skapar otrygghet. Fordon som framförs vårdslöst, håller för höga hastigheter, "buskörning", a-traktorer, mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna är sådant som bidrar till en otrygg miljö.

Vårt löfte till invånarna

Under 2018 kommer polisen och Hjo kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön.

Det här vill vi uppnå

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan: 

  • Att genomföra trafikkontroller med fokus på a-traktorer, hastighets- och nykterhetskontroller samt trafikfarliga beteenden (polisen).
  • Att aktivt jobba med åtgärder som leder till en bättre trafiksituation, trafikinformation riktat till barn, ungdomar och föräldrar (kommunen).
  • Att aktivt jobba med åtgärder som förbättrar trafiksituationen runt skolorna. Åtgärderna kan både avse den fysiska

Om samverkan

Polisen bedriver ett långsiktigt samverkansarbete där målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polisen och kommunen.

 

Helén Benjaminsen är kommunpolis i Tibro, Hjo och Karlsborg.

Helén Benjaminsen är kommunpolis i Tibro, Hjo och Karlsborg

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Hjo

Uppföljning

Om du vill veta mer om vad kommunen och polisen har gjort för insatser i medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen