Hjo – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Hjo 2020. Särskild fokus på ungdomar och unga vuxna i riskzon.

Poliser pratar med ungdomar, Vivalla

Vårt löfte till medborgarna

Under 2020 kommer polisen och Hjo kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon. Att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk och att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna.
Polisen kommer att fortsätta arbeta med drogrelaterade brott i trafiken vilket även ökar möjligheten för polisen att upptäcka annan brottslighet.

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommun.

Situationen idag

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Utifrån aktuella lägesbilder och interna kunskaper har det framkommit att användningen av droger bland ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år ökar. Attityden till droger har förändrats, en ökad tillgång och tillgänglighet riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk och kriminalitet.


Aktiviteter under 2020

  • Samarbetet inom skola, polis och socialtjänst ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Socialtjänsten erbjuder ungdomar i riskzon samtalsstöd genom sin öppenvård Dialogen.
  • Kommunen tar fram en handlingsplan utifrån policyn för drogförebyggande arbete, i vilken konkreta drogförebyggande insatser ska specificeras.

Folder

Folder medborgarlöftet 2020

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Hjo kommun.

Kontakt

Irene Broberg

Irene Broberg
Kommunpolis i Hjo
Tel: 114 14

Hjo kommun

Säkerhetssamordnare
Tel: 0503-350 00 (vx)
kommunen@hjo.se

Uppföljning 2019

Om du vill veta mer om vad kommunen och polisen har gjort för insatser i medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.