Hofors – medborgarlöften

Polisen och kommunen ska under 2019 och 2020 arbeta aktivt tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Hofors centrum och motverka droganvändningen.

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften:

  • Polis och kommunen lovar att tillsammans arbeta aktivt för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Hofors centrum

  • Polis och Hofors kommun lovar att tillsammans arbeta aktivt för att motverka droganvändning i Hofors kommun

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

Öka den upplevda tryggheten i centrum

  • prioritera polisiär närvaro och synlighet i Hofors centrum
  • en nystart för Entré Ungdom där ungdomarna får vara med och påverka innehåll och tillgänlighet.
  • trygghetsvandringar i olika delar av kommunen där fastighetsbolag, kommun, polis och boende deltar.

Motverka droganvändning

  • genomföra riktade insatser mot narkotika.
  • öka kunskapen bland personal och föräldrar när det gäller tidigare signaler om droganvändning.