Huddinge – medborgarlöften

Som ett led i att öka tryggheten utformar lokalpolisen i Huddinge, Huddinge kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgarlöften tillsammans.

Medborgarlöftenas innehåll har tagits fram efter medborgardialoger och trygghetsundersökningar i kombination med medarbetardialoger och tillgänglig statistik. Stor vikt har lagts vid de synpunkter som kom fram vid medborgardialoger och trygghetsundersökningar.

Vi lyssnar på er!

Situationen idag

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsdialoger, trygghetsenkäter, medarbetardialoger och tillgänglig statistik har vi tillsammans tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Huddinge kommun.

Vi ser att det är olika saker som oroar invånare och verksamma i våra olika kommundelar men vissa saker är aktuella i alla kommundelar.

De områden där invånare, besökare, medarbetare och statistiken visar på behov av trygghetsskapande åtgärder är främst:

1. Trygghet i offentlig miljö

I några av kommunens områden är otryggheten stor under kvälls- och nattetid. Många upplever ungdomsgäng, stökiga personer, mörka och skräpiga miljöer som stora otrygghetsfaktorer. I Flemingsberg, Skogås och Vårby är otryggheten större än i övriga delar av kommunen.

2. Trafiksäkerhet

Många boende upplever otrygghet på grund av höga hastigheter i olika bostadsområden. Problemet är jämnt fördelat över kommunen.

Våra medborgarlöften för 2020

Trygghet i offentlig miljö

  • Gemensamt ska Huddinge kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund genomföra minst åtta trygghetsdialoger samt trygghetsbesiktningar i olika kommundelar.
  • Polisen kommer att genomföra helginsatser varje fredag- och lördagskväll under minst 30 av årets helger. Helginsatsen innebär att en grupp poliser ökar synligheten på offentliga platser.
  • Huddinge kommun kommer ha regelbunden närvaro på fredagskvällar av socialtjänstens Förebyggarteam i kommunens områden där ungdomar befinner sig vid minst 40 tillfällen under året.
  • Polisen kommer, utöver helginsatsen, fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby.
  • Huddinge kommun ska genomföra 65 stycken tillsynsbesök på krogar och restauranger, varav minst 14 tillsammans med Polisen, Södertörns Brandförsvarsförbund eller Skatteverket.
  • Huddinge kommun ska genomföra 70 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning.
  • Södertörns Brandförsvarsförbund ska genomföra 350 hembesök för att berätta om hur du kan göra för att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme.

Trafiksäkerhet

  • Polisen kommer via sociala medier fråga invånarna var man vill att polisen ska kontrollera hastigheten. Vid minst sextio tillfällen kommer polisen ha hastighetskontroller på sådana platser.
  • Kommunen kommer att genomföra hastighetsdämpande åtgärder (till exempel upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar) i syfte att sänka hastigheten. Åtgärderna genomförs enligt de riktlinjer som anges i trafiksäkerhetsplanen.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs kontinuerligt upp av parterna under året. Minst tre gånger under året kommer vi att berätta för invånarna hur det går för oss. Informationen kommer att synas på respektive organisations sociala mediekanaler och/eller hemsidor.

Utvärdering

I slutet av året kommer parterna att tillsammans utvärdera medborgarlöftena. Vi kommer då att följa upp om vi har lyckats hålla vad vi lovat och i de fall det är möjligt analysera om aktiviteterna har haft effekt på tryggheten och/eller brottsligheten.