Hudiksvall – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar i löftet att fokusera på unga och skapa ett ännu tryggare Hudiksvall.

Polisen och kommunen formulerar följande medborgarlöfte för 2020:

  • Polisen jobbar med förebyggande trafikinsatser i form av nykterhets- och hastighetskontroller samt inspektioner av fordon.
  • Polisen och kommunen i samverkan med andra myndigheter genomför gemensamma krogkontroller.
  • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra trygghetsvandringar.
  • Polissen och kommunen genomför samaktiviteter vid större evenemang.
  • Polisen och kommunen i samverkan genomför riktade insatser mot narkotika och missbruk.
  • Kommunen jobbar med uppsökande verksamhet när det gäller ungdomar och har kontakt med polisen.