Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Hultsfred

Lokalpolisområde Västervik - Lokalt medborgarlöfte för Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun 2017.

Inledning 

Detta medborgarlöfte är en bilaga till ny samverkansöverenskommelse mellan Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun samt medborgarna i respektive kommuner och lokalpolisområde Västervik.

Åtgärdsplan gällande under 2017 - 2019.

Ett lokalt medborgarlöfte mellan medborgare, kommun samt polismyndighet utgår från lokal trygghetsundersökning samt genomförda medborgardialoger, där en prioriterad gemensam problembild identifieras. Denna problembild ligger sedan till grund för ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Utgångspunkt för detta löfte är att samtliga parter deltar i åtagandet.

Problembild

Resultat från den senaste trygghetsundersökningen samt statistik från RAR-systemet påvisar att Hultsfreds kommun upplever en förhöjd oro för inbrottsstölder. Statistik visar att oron stämmer överens med ett ökat antal tillgreppsbrott  jämfört med föregående år. Anmälda brott i båda kommunerna påvisar en hög andelsprocent  vad gäller tillgreppsbrott:  Hultsfreds kommun (30%) och Vimmerby kommun (34%).

Medborgardialoger i båda kommunerna visar:

  • Stort intressse för Grannsamverkan

Syfte

  • Ökad känsla av trygghet i lokalsamhället
  • Minska utbudet av så kallad stöldbegärlig egendom      i hemmen
  • Minska ant let anmälda  tillgreppsbrott

Medborgarlöfte

Lokalpolismråde Västervik skall under ett kalenderår bjuda in till stormöte vid två tillfällen/år, lämligen vår samt höst. På dessa möten redovisas till medborgarna aktuell statistik.

Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun involveras i de fall där kommunen kan bidra med trygghetshöjande åtgärder.

Löftet gäller under 2017.

Uppföljning av detta medborgarlöfte ska ske kontiuerligt lämpligen i samverkansgruppen BRÅ.

Hulsfred 2017-04-18

Till toppen