JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Järfälla

Lokalpolisen Järfälla, Storstockholms lokaltrafik (SL) och Järfälla kommun kommer under 2017 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö vid stationsområdet i Jakobsberg

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Situationen vid stationsområdet, främst under kvällar och nätter, är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt de medborgardialoger som genomförts under 2016. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen. 

Det här ska vi göra
Under 2017 kommer lokalpolisen Järfälla, SL och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten vid stationsområdet i Jakobsberg.  Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun.

Vi kommer under året göra följande:

  • en trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön
  • minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid
  • minst fyra narkotikainsatser på platsen
  • nattvandringar på helger och lov
  • arbeta med brottsförebyggande alkoholtillsyn med fokus på närliggande
    restauranger

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i området.

Följ med i hur det går 

Löftena skall utvärderas under året och kommer kommuniceras till medborgarna främst på polisen och kommunens hemsidor samt genom sociala medier.

Till toppen