Järfälla – medborgarlöften

Lokalpolisen Järfälla, Storstockholms lokaltrafik (SL) och Järfälla kommun kommer under 2018 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö vid stationsområdet i Jakobsberg.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Situationen vid stationsområdet, främst under kvällar och nätter, är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt de medborgardialoger som genomförts under 2016. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen. 

Det här ska vi göra
Under 2018 kommer lokalpolisen Järfälla, SL och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten vid stationsområdet i Jakobsberg.  Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun.

Vi kommer under året göra följande:

  • En trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön.
  • Minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid.
  • Minst fyra narkotikainsatser på platsen.
  • Nattvandringar på helger och lov.
  • Arbeta med brottsförebyggande alkoholtillsyn med fokus på närliggande
    restauranger.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i området.

Uppföljning 

Löftena ska utvärderas under året och kommer kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida samt genom sociala medier.

Till toppen