Jokkmokk – medborgarlöften

Polisens medborgarlöfte 2018, i samverkan med Jokkmokks kommun, ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet samt skapa förutsättningar för att människor ska inkluderas i samhället samt undvika missbruk och kriminalitet.

Situationen idag

Den gemensamma lägesbilden har tagits fram tillsammans med representanter från polisen och kommunen. Underlaget har inkluderat satistik, underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger som visar att;

Generellt är Jokkmokks kommun en trygg plats att bo och vistas i.

Vi behöver genomföra gemensamma insatser med barn/ unga/ unga vuxna som far illa eller riskerar att fara illa. Polisens synlighet/ närvaro behöver öka generellt och vi behöver jobba mot otryggheten i trafiken.

Det här ska vi göra

  • Polisen och kommunen ska gemensamt genomföra minst en trygghetsvandring i Jokkmokks kommun under 2018, med fokus på platser som upplevs som otrygga.
  • Polisen ska genomföra minst en trafikkontroll per vecka i Jokkmokk, samt en trafikkontroll per vecka i övriga delar av kommunen.
  • Polisen ska öka sin synlighet i hela Jokkmokks kommun
  • Kommunen och polisen ska informera om brott på sina webbplatser, och var personer kan söka hjälp.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

De effekter som förväntas uppnås är en ökad polisiär synlighet/ närvaro i hela Jokkmokks kommun. En ökad trygghet i kommunen. Att vi i ett tidigare skede identifierar barn/ unga/ vuxna som är i riskzonen och ge stöd till dem.