Jönköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun har tecknat följande medborgarlöften som de tillsammans kommer arbeta med under året.

Medborgarlöfte 2020

 • Identifiera och arbeta förebyggande på otrygga platser i Jönköpings kommun
 •  Arbeta aktivt mot drogförsäljning på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen och få dessa platser att upplevas som trygga

Aktiviteter

 • Polisen ska genomföra en enkätundersökning för att identifiera otrygga platser.
 • Polisen ska arbeta förebyggande genom fotpatrullering och krogtillsyner i krogmiljön natthelger.
 • Kommunen och Polisen ska genomföra gemensamma krogtillsyner vid minst fyra tillfällen.
 • Kommunen ska genom en enkät på kommunens hemsida samt appen ”Trivs i JKPG” låta kommuninvånare identifiera otrygga platser för eventuella vidare åtgärder.
 • Polisen ska arbeta med synlighet och kommunikation med medborgarna genom att fotpatrullera på områdena, främst Öxnehaga.
 • Polisen ska tillsammans med kommunen ge boende på Öxnehaga förutsättningar för att starta upp Grannsamverkan i den delen som innehåller flerbostadshus. Grannsamverkan bygger därefter på att de boende själva driver arbetet.
 • Kommunen ska informera och utbilda yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och ungdomar i de aktuella områdena om rutiner för orosanmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 §, Socialtjänstlagen (SoL).
 • Kommunens strategiska säkerhetsgrupp (SSG) ska träffas kontinuerligt för att redovisa gemensamma lägesbilder över aktuella områden i syfte att koordinera åtgärder och resurser.
 • Kommunen ska tillsammans med Vätterhem se över möjligheterna att förändra Öxnehaga torg i syfte att skapa en tryggare mötesplats.
 • Kommunen ska tillsammans med Polisen ha påbörjat minst två ärenden i den sociala insatsgruppen, SIG, med ungdomar från aktuella områden.
 • Kommunens personal från fritid, fält, skola ska tillsammans med Vätterhem och områdespolis fortsätta sin veckovisa samverkan på Öxnehaga genom så kallade ”torsdagsmöten”.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 1-2 2020

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 1 2019

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2018

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2017.pdf