Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Jönköping

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun kommer fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar och arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping.

Polisen och kommunen har valt att förlänga 2016 och 2017 års medborgarlöften till att gälla även under 2018. Anledningen till förlängningen är att arbetet med droger och ungdomar är prioriterat och ett långsiktigt arbete. Arbetet som genomfördes under 2016 och 2017 kommer att utvecklas ytterligare under 2018. Läs mer om de aktiviteter som vi kommer att arbeta med under året.

Medborgarlöfte 2018

 • Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Arbeta med tygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping.

Aktiviteter

 • Polisen kommer genomföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Den strategiska säkerhetsgruppen (SSG) kommer att träffas kontinuerligt för att skapa gemensamma lägesbiler över kommunens områden i syfte att koordinera åtgärder och resurser.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen fortätta förbättra och utveckla arbetet med sociala insatsgrupper.
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak. Bland annat genom Jönköpings kommuns alkohol- och drogpolitiska program samt fortsätta arbetet med programmet "Föräldrar förebygger".

I arbetet med trygghetsskapande åtgärder i de centrala delarna av Jönköping
kommer vi arbeta med följande aktiviteter:

 • Polisen ska arbeta med synlighet genom att fotpatrullera i centrum.
 • Polisen ska arbeta för synlighet på helgnätter i krogmiljön.
 • Polisen ska använda sina polisvolontärer till trygghetsskapande åtgärder.
 • Kommunen ska stötta föreningar som vill trygghets- och nattvandra i centrum. Och i samverkan med föreningar hjälpa till med rekrytering av nattvandrare genom kommunens frivilligcentral.
 • Kommunen ska göra en översyn av Juneporten och beakta trygghetsskapande åtgärder.
 • Kommunen ska arbeta med att förbättra belysningen i centrum på platser som upplevs som mörka.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning 2018 tertial 2
Uppföljning 2018 tertial 1

 

Medborgarlöfte 2017

 • Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Aktivt trafiksäkerhetsarbete i anslutning till skol- och fritidsmiljöer.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

 • Polisen kommer utföra hundsök i skolor, i förebyggande syfte.
 • Tillsammans kommer vi ha strategiträffar för att tidigt upptäcka tecken på kriminalitet hos ungdomar.
 • Kommunen ska fortsätta arbetet med sociala insatsgrupper tilsammans med polisen.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • Jönköpings kommun ska fortsätta sitt aktiva arbete i skolorna kring frågor om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen ska ha riktade trafikkontroller i anslutning til skolor och fritidsmiljöer.
 • Kommunen ska vidta fysiska åtgärder på olycksdrabbade platser. 

Så går arbetet med medborgarlöftena

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2017.pdf

 

Till toppen