Jönköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun kommer fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar och arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping.

Polisen och kommunen har valt att förlänga 2018 års medborgarlöften till att gälla även under 2019. Anledning är att både polis och kommun anser att området narkotika och ungdomar samt tryggheten i centrala Jönköping är fortsatta prioriterade områden där vi vill arbeta långsiktigt.

Medborgarlöfte 2018-2019

 • Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Arbeta med tygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping.

Aktiviteter

 • Polisen kommer genomföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Den strategiska säkerhetsgruppen (SSG) kommer att träffas kontinuerligt för att skapa gemensamma lägesbiler över kommunens områden i syfte att koordinera åtgärder och resurser.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen fortätta förbättra och utveckla arbetet med sociala insatsgrupper.
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak. Bland annat genom Jönköpings kommuns alkohol- och drogpolitiska program samt fortsätta arbetet med programmet "Föräldrar förebygger".

I arbetet med trygghetsskapande åtgärder i de centrala delarna av Jönköping
kommer vi arbeta med följande aktiviteter:

 • Polisen ska arbeta med synlighet genom att fotpatrullera i centrum.
 • Polisen ska arbeta för synlighet på helgnätter i krogmiljön.
 • Polisen ska använda sina polisvolontärer till trygghetsskapande åtgärder.
 • Kommunen ska stötta föreningar som vill trygghets- och nattvandra i centrum. Och i samverkan med föreningar hjälpa till med rekrytering av nattvandrare genom kommunens frivilligcentral.
 • Kommunen ska göra en översyn av Juneporten och beakta trygghetsskapande åtgärder.
 • Kommunen ska arbeta med att förbättra belysningen i centrum på platser som upplevs som mörka.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 1 2019

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2018

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2017.pdf

 

Till toppen