Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Kalix

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Kalix kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Ökad synlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att:

  • Genomföra minst tre medborgarkontakter i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som många människor rör sig ute på samhället.
  • Genomföra minst fyra trafiksäkerhetsinsatser på särskilt utdvalda ställen och tidpunkter i kommunen


Förebygga och minska narkotikamissbruket genom att:

  • Genomföra minst två riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl som vuxna. Detta i samverkan med socialtjänst och/ eller samverkanspartner från kommunen eller externt.
  • Utföra hundsök efter narkotika i skolmiljö vid minst två tillfällen under året.

Förebyggande arbete mot mängdbrottsligheten genom att:

  • Löpande arbeta med Grannsamverkan i kommunen och bistå med material, information och vidareutbildning.
  • Tillsammans med kommunen planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker på särskilda platser i kommunen genom att arbeta fram var aktuell brottslighet kan komma att ske. Detta genom att genomföra minst två trygghetsvandringar tillsammans med kommunen och representanter från grannsamverkan.
  • Under året utföra minst två insatser mot bostadsinbrott och/ eller skoterstölder.
Till toppen