Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Kalmar kommun

    
Medborgarlöften i Kalmar 2016-2017
 

 • Skapa en tryggare stadskärna
 • Minska antalet bostadsinbrott


Vi lyssnar...

Under våren har ett flertal medborgardialoger genomförts med främst ungdomar och unga vuxna. De har berättat att de upplever en otrygghet i den centrala stadskärnan, särskilt nämns Centralstationen, Larmtorget och olika köpcentrum.

Känslan av otrygghet har även synts i den trygghetsmätning som redovisats under våren. Där ökar också oron över att utsättas för bostadsinbrott, något som rimmar med att det faktiska antalet anmälningar om bostadsinbrott blivit fler.

Kalmar kommun och Polisen har utifrån det kommit överens om följande medborgarlöften för 2016-2017:

 • Skapa en tryggare stadskärna
 • Minska antalet bostadsinbrott

 
Vi lovar...

Det här ska vi göra:

 • Kontinuerlig samverkan mellan polisen, kommunen och Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar.
   
 • Hög vuxennärvaro genom nattvandring och polisiär synlighet, helger och särskilda riskkvällar för unga vuxna.
   
 • Genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan med syfte att öka tryggheten med fokus på belysning, rensning av buskage och åtgärder som försvårar cykelstölder.
   
 • Fortsätta det långsiktiga arbetet med ANDT-frågorna kopplade till stadskärnans offentliga miljö. Genom utbildning, information och tillsyn ska vi tillsammans jobba med aktuella problembilder. (ANDT = alkohol, narkotika, doping och tobak)
   
 • Gemensamt, genom räddningstjänst och polis, utveckla och stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende.
   
 • Förbättra dialogen med fastighetsägare om förebyggande insatser.
   
 • Genom olika forum hålla kommunens medborgare informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor.

 
Vi vill veta...

... om du har synpunkter, tips och idéer kring hur vi ska kunna skapa en tryggare stadskärna och minska antalet bostadsinbrott. Välkommen att höra av dig till din
kommunpolis eller till Kalmar kommun.


Kontakta:

Lotta Petersson, kommunpolis
Telefon: 010-562 36 72
E-post: lotta.petersson@polisen.se


Ann-Sofie Lagercrantz, strateg Kalmar kommun
Telefon: 0480-45 01 63
E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se


Dokument

Till toppen