Karlsborg – medborgarlöften

Särskilt fokus på problemet med påverkade förare i trafiken.

1170x780px_Karlsborg4

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.
Problemområdet är framtaget genom medborgardialoger, medarbetardialoger, enkätundersökningar, statistik, erfarenheter, anmälda brott och finns angivet i överenskommelsen mellan polis och kommun.

Situationen idag

Karlsborgs kommun är en trygg kommun med låg anmäld brottslighet. Utifrån den interna kunskapen och anmälda brott har det dock framkommit att antalet trafikbrott ökar. Trafikanter som kör påverkade skapar även en otrygg miljö.

Under åren har polisen statistiskt kunna säkerställa att hög polisiär närvaro i specifika områden ökar träffsäkerheten gällande alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken.
Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken.

Vårt löfte till medborgarna

Under 2019 kommer polisen och Karlsborgs kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på problemet med påverkade förare i trafiken för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom kommunen.

Aktiviteter under 2019

  • Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser (polisen).
  • Att fortsätta med genomförandet av trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens förskolor/skolor samt trafikutbildningar för kommunanställd personal. (kommunen).

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Karlsborgs kommun.

Kontakt

Helén Benjaminsen
Kommunpolis
Tel 114 14
helen.benjaminsen@polisen.se

Helèn Benjaminsen är kommunpolis i Hjo, Tibro och Karlsborg

Helén Benjaminsen är kommunpolis i Hjo, Tibro och Karlsborg.

Karlsborgs kommun

Säkerhetssamordnare
Tel 0505-170 00 (vx)
kommun@karlsborg.se

Uppföljning 2018

Om du vill veta mer om vad kommunen och polisen har gjort för insatser i medborgarlöftet kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen