Karlskoga – medborgarlöften

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med samverkansöverenskommelser kommun - polis 2016-2019, med fokus på det som invånare i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Karlskoga kommun och polisen utveckla följande områden under 2016:


1. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbats av brott. När en förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en utredare tilldelats ärendet.
2. Genomföra inventeringar av den fysiska miljön med fokus på parkområden samt gång- och cykelvägar.
3. Intensifiera arbetet mot ordningsstörningar och missbruk i områden där invånarna känner sig mindre trygga. Förutom repressiva åtgärder ska även samtliga personer mötas med ett erbjudande om hjälp till vård från samhällets olika skyddsnät.
4. Genomföra trygghetsdialoger i samverkan med boende och näringsidkare i kommunens olika områden där invånarna känner sig mindre trygga. Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder