Katrineholm – medborgarlöften

Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska i Katrineholm.

Medborgarlöfte 2019

Polisen kommer under 2019 att fortsätta med sitt arbete mot droger och vapen. Polisen kommer att störa och agera mot de ungdomar som hanterar narkotika samt de lokala kriminella nätverk som finns.

Polisen lovar att:

 • Områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritids och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet
 • Polisen kommer att öka närvaron i den centrala delen av centrum med 15 minuters metoden (det handlar om att vara synlig genom fotpatrull)
 • Polisen kommer att utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar

Katrineholms kommun lovar att:

 • Kommunen kommer stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan. En del i detta är att utveckla arbetet med social insatsgrupper(SIG)
 • Kommunen fortätter med det arbetet med mötesplatser för ungdomar som exempelvis ”lyckliga gatan” m.m.
 • Kommunen kommer fortsätta sitt aktiva arbete med tillsyn av alkohol, tobak och doping. Kommunen kommer att ta fram en lokal handlingsplan i ANDT frågor som kopplas till den regionala strategin.

Polisen och kommunen kommer gemensamt att:

 • Polisen och kommunen kommer att genomföra s.k orosamtal med de ungdomar som bedöms vara på väg in i kriminalitet
 • Kommunen och polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i centrum med särskilt fokus på miljöer där ungdomar vistas. Kommunen ansvarar för att arrangera trygghetsvandringarna och samtidigt bjuda in samverkanspartners och ungdomar. Varje vandring genomförs både på dagtid och kvällstid.
 • Kommunen och polisen kommer att genomföra tillsyn av alkohol (2 st) och tobak  (2 st) under 2019. Kommunen ansvarar för att detta uppdrag genomförs.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att utvärderas med redovisning tre gånger under 2019. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen. Resultatet redovisas på polisens och kommunens hemsidor samt facebook konton.

Uppföljning Katrineholms kommun terial 1-3 2018.pdf

Medborgarlöfte 2018

Ungdomar och narkotika Polisen kommer under 2018 att fortsätta med sitt arbete mot droger och vapen. Polisen kommer att störa och agera mot de ungdomar som hanterar narkotika samt de lokla kriminella nätverk som finns. Särskilt fokus kommer polisen lägga i de miljörer som ungdomar vistas i dvs i skola, fritidsgårdar och i centrum. Vårat enade mål är att finnas närvarande på relevanta tider och platser och då vara goda förebilder för våra ungdomar.

 • Polisen kommer att fokusera på ungdomar under 18 år som missbrukar narkotika
 • Polisen kommer att öka närvaron i de miljöer som ungdomar vistas i
 • Kommunen kommer att följa upp de fall av narkotikabruk av ungdomar under 18 som polisen upptäcker
 • Katrineholms kommun kommer stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan. En del i detta är att utveckla arbetet med social insatsgrupper
 • Polisen och kommunen kommer tillsammans genomföra s.k orosamtal med de ungdomar som bedöms vara på glid
 • Kommunen fortätter med det arbetet med mötesplatser för ungdomar så som "lyckliga gatan" & "summer camp" m.m.
 • Kommunen och polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i centrum med särskilt fokus på miljöer där ungdomar vistas. Kommunen ansvarar för att arrangera trygghetsvandringarna och samtidigt bjuda in samverkanspartners och ungdomar. Varje vandring genomförs både på dagtid och kvällstid.

Uppföljning
Medborgarlöftena kommer att utvärderas med redovisning tre gånger under 2018. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen.

 

Till toppen