Katrineholm – medborgarlöften

Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska i Katrineholm.

Medborgarlöfte 2020

Polisen kommer under 2020 att fortsätta med sitt arbete mot droger och vapen. Polisen kommer att störa och agera mot de ungdomar som hanterar narkotika samt de lokala kriminella nätverk som finns.

Polisen lovar att:

 • Polisen kommer att öka närvaron i den centrala delen av Katrineholm med 15 minuters-metoden (det handlar om att vara synlig genom fotpatrull) både dagtid och kvällstid.
 • Polisen kommer att utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot platser och individer som hanterar eller brukar narkotika.
 • Polisen lovar att använda metoden medling när förutsättningar för det finns vid ungdomsbrottslighet.

Katrineholms kommun lovar att:

 • Kommunen kommer stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan. En del i detta är att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) Kommunen lovar att fortsätta att arbeta efter metoden och strävar efter att ha flera individer aktiva i verksamheten över tid.
 • Kommunen fortsätter arbetet med mötesplatser för ungdomar som exempelvis ”lyckliga gatan” m.m.
 • Kommunen kommer arbeta med ANDTS-coachmetoden – utbildnings och nätverkskoncept för att förebygga problem med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
 • Kommunens kommer genomföra antilangningskampanjer vid riskhelger.

Polisen och kommunen kommer gemensamt att:

 • Att vidta åtgärder i syfte att minska cykelstölderna i Katrineholms tätort.
 • Polisen och kommunen kommer att öka kompetensen i sina respektive organisationer avseende ANDTS genom bland annat utbildningar och vattenmätningar i avloppsvattnet.
 • Polisen och kommunen kommer att genomföra så kallade orosamtal med de ungdomar som bedöms vara på väg in i kriminalitet.
 • Kommunen och polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i centrum med särskilt fokus på miljöer där ungdomar vistas. Kommunen ansvarar för att arrangera trygghetsvandringarna och samtidigt bjuda in samverkanspartners och ungdomar. Varje vandring genomförs både på dagtid och kvällstid. Minst en trygghetsvandring kommer att ske för cyklister på cykel.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att utvärderas med redovisning tre gånger under 2020. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen. Resultatet redovisas på polisens och kommunens hemsidor samt facebook konton.

Uppföljning Katrineholms kommun tertial 1-3 2018.pdf

Medborgarlöfte 2019

Polisen kommer under 2019 att fortsätta med sitt arbete mot droger och vapen. Polisen kommer att störa och agera mot de ungdomar som hanterar narkotika samt de lokala kriminella nätverk som finns.

Polisen lovar att:

 • Områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritids och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet
 • Polisen kommer att öka närvaron i den centrala delen av centrum med 15 minuters metoden (det handlar om att vara synlig genom fotpatrull)
 • Polisen kommer att utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar

Katrineholms kommun lovar att:

 • Kommunen kommer stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan. En del i detta är att utveckla arbetet med social insatsgrupper(SIG)
 • Kommunen fortsätter med det arbetet med mötesplatser för ungdomar som exempelvis ”lyckliga gatan” m.m.
 • Kommunen kommer fortsätta sitt aktiva arbete med tillsyn av alkohol, tobak och doping. Kommunen kommer att ta fram en lokal handlingsplan i ANDT frågor som kopplas till den regionala strategin.

Polisen och kommunen kommer gemensamt att:

 • Polisen och kommunen kommer att genomföra så kallade orosamtal med de ungdomar som bedöms vara på väg in i kriminalitet
 • Kommunen och polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i centrum med särskilt fokus på miljöer där ungdomar vistas. Kommunen ansvarar för att arrangera trygghetsvandringarna och samtidigt bjuda in samverkanspartners och ungdomar. Varje vandring genomförs både på dagtid och kvällstid.
 • Kommunen och polisen kommer att genomföra tillsyn av alkohol (2 st) och tobak  (2 st) under 2019. Kommunen ansvarar för att detta uppdrag genomförs.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att utvärderas med redovisning tre gånger under 2019. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen. Resultatet redovisas på polisens och kommunens hemsidor samt facebook konton.