Knivsta – medborgarlöften

Polis och Knivsta kommun lovar att tillsammans verka för ett trygghetsskapande arbete under 2019-2020.

Det bedrivs genom ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst. Prioriterade områden under perioden är:

  • Polisiär närvaro med synlig och aktiv polis i Knivsta kommun.

  • Polisiärt arbete ska ske konkret genom ett aktivt arbete med ingripandeverksamhet då behov uppstår.

  • Poliskontoret i Knivsta ska vara tillgängligt för allmänheten minst en dag i veckan.

  • Insatser mot alkohol, narkotika och tobak med bäring på ungdomar ska ske genom polisiärt arbete i samverkan med kommunen.

  • Förebyggande och främjande arbete med bäring på ungdomar i den samverkansgrupp där representanter för skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, SSPF, möts.

  • Goda och säkra trafikmiljöer.

  • Den fysiska miljön i de centrala delarna av Knivsta med fokus på offentlig belysning och arbete för trygga offentliga miljöer.

  • Trygghetsvandringar i olika områden i syfte att stärka trygghetskänslan hos kommunens invånare. Under perioden riktas insatser mot miljöer där barn och ungdomar rör sig.