Kramfors – medborgarlöften

Kramfors kommun och Lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2019.

Polisen lovar att:

  • Förlägga arbetstid i kommunens övriga tätorter, exempelvis Nordingrå och Ullånger, för att skapa kontaktytor i lokalsamhället. Arbetet syftar till att förbättra lägesbilden och därefter arbeta med den lokala problembilden.
  • Arbeta för att minska antalet ordningsstörningar och brott (ex narkotika­ brott) i Kramfors centrum jämfört med 2018. 

Tillsammans med Kramfors kommun

  • Genomföra informationsdagar i samverkan för kommunens 7:e klassare. Där tar bland annat Polisen upp aktuella brottsområden och trygghetsfrågor.
  • Genomföra en gemensam medborgardialog för att fånga upp problem och orsaker till otrygghet inom kommunen.
  • Genomföra trygghetsvandring. 

Medborgarlöftet löper under 2019 eller till dess att nytt löfte undertecknats. Därefter utvärderas utfallet. Redovisning av utförda aktiviteter sker löpande ibland annat FTS-råd.

Det syftar till att polis och kommun tillsammans ska bli starkare i det brottsföre­byggande- och trygghetsskapande arbetet samt att effekterna av vårt gemen­samma arbete kan bli större.

Till toppen