JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte Kristianstad

Detta medborgarlöfte är en bilaga till en ny Samverkansöverenskommelse mellan Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad, åtgärdsplan 2016-2018.

Ett lokalt medborgarlöfte mellan kommun och polis, utgår från genomförda medborgardialoger, där en gemensam problembild identifieras. Denna problembild ligger sedan till grund för ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.  

Under rådande samhällssituation, där flyktingfrågan tar mycket tid och stora resurser i anspråk för Kristianstads kommun, så är utgångspunkten för detta löfte ett polisiärt åtagande.

Problembild

Resultat från den senaste trygghetsmätningen och statistik från polisens händelserapporter (HR) visar att centrala Kristianstad, ytterområdena Gamlegården, Charlottesborg och Österäng är de mest otrygga och brottsutsatta platser i Kristianstads kommun.  

Vid medborgardialoger på ovanstående platser under våren 2015 har medborgarna framför allt deklarerat två problemområden i sin vardag:

  • Lokala trafikrelaterade problem.
  • Önskemål om en mera synlig polis.

Syfte

Syftet med detta medborgarlöfte är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i samband med medborgardialoger samtidigt som arbetet genererar en ökad trafiksäkerhet och trygghet ute i lokalsamhället.

MEDBORGARLÖFTE

Lokalpolisområde Kristianstad ska kontinuerligt genomföra trafikkontroller på de platser där medborgarna i kommunen påtalat ett trafikproblem. Kontakten från medborgarna kan ske via telefon, mail eller brev.  

Varje månad ska trafikkontroller genomföras, på minst 10 platser i Kristianstads kommun, där medborgarna påtalat ett trafikproblem. Vid de aktuella trafikkontrollerna ska uppringaren beredas tillfälle att närvara eller att i efterhand få återkoppling på resultatet efter genomförd kontroll.

Kristianstads kommun involveras i de fall där kommunen kan bidra med hastighetsnedsättande åtgärder genom ombyggnad eller omskyltning.

Löftet gäller under 2016 med undantag av perioden juni-aug.  

Uppföljning av detta medborgarlöfte ska kontinuerligt ske och kunna redovisas till medborgarna.    

 

Kristianstad den 18 december 2015

Anders Olofsson
Chef lokalpolisområde Kristianstad

 

 

 

Dokument

Till toppen