Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte Kristianstad kommun 2018

Detta medborgarlöfte är ett åtagande, utöver den upprättade Samverkansöverenskommelse 2017-2018, mellan Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad.

Inledning

Ett lokalt medborgarlöfte utgår till stor del från genomförda medborgardia­loger, samverkansmöten i lokala brottsförebyggande rådet och trygghetsundersökningar. Via dessa forum identifieras en problembild som sedan utgör grund för ett dokumenterat åtagande.

Problembild

Polisen möts kontinuerligt av en önskan om att etablera en möjlighet för medborgarna att kunna möta polisen i sitt närområde. Dessa önskemål är allmänna i hela kommunen men de kommer i synnerhet från samhällen (basorter) utanför själva centrala Kristianstad. Effekten av den polisisära frånvaron i dessa områden framgår även via trygghetsmätningar där bl.a. en känsla av att polisen inte "bryr sig" påvisas.

Syfte

Syftet med detta medborgarlöfte är att via ett mobilt poliskontor, etablera en frekvent och schemalagd polisiär närvaro som, för medborgarna ute i kommunens basorter, ger en möjlighet att komma i kontakt med polisen utan att behöva åka till centralorten.

MEDBORGARLÖFTE

I Kristianstads kommun kommer det under 2018 att finnas ett mobilt poliskontor som ska vara tillgängligt för medborgarna att besöka. Det mobila poliskontoret verkar i polisområdet som helhet, men kommer i stor utsträckning att finnas på platser där närvaron ska vara kontinuerlig, schemalagd och i förväg kommunicerad.

Den, i detta medborgarlöfte, utlovade utökade polisiära närvaron och tillgängligheten kommer att leda till:

  • Ökad service mot medborgarna.
  • Ökad legitimitet utifrån polisens grunduppdrag.
  • Ökad generell trygghet ibland medborgarna i kommunen.
  • Ökad återkoppling och dialog mellan medborgarna och polisen.

Detta medborgarlöfte gäller under 2018 med undantag av perioden juni­-aug. Under denna tid kommer närvaron av det mobila poliskontoret att i större utsträckning att användas på sommarevenemang o dyl.

Kristianstad 2018-02-16

Anders Olofsson
Lokalpolisområdeschef LPO Kristianstad

Till toppen