JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Krokom

Polisen och Krokoms kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, arbeta med ungdomarna i fokus samt arbeta för att förebygga stölder och inbrott i Krokoms kommun.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under våren och hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medborgardialoger och medarbetarsamtal. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, ungdomar och stöld/inbrott prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Krokoms kommun

Detta gör vi genom att:

  • Polisen genomför minst 80 trafikkontroller på väg eller i terräng på strategiska platser och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drogonykterhet. De nationella trafiksäkerhetsveckorna kommer att vara en del av detta arbete. 
  • Polisen genomför minst två stycken större trafikinsatser tillsammans med trafikpolisen.
  • Kommunen och Polisen genomför minst 1 trafikdag tillsammans med Motormännens helnykterhetsförbund
  • Polisen genomför minst en större skoterövervakning tillsammans med polisflyget.

Polisen och kommunen lovar att arbeta med ungdomarna i fokus i Krokoms kommun

Detta gör vi genom att:

  • Kommunen och Polisen lovar att arbeta vidare med ex. konceptet ”Skolor mot knark”
  • Polisen lovar att genomföra minst 6 stycken skolbesök i syfte att skapa goda relationer med eleverna på grundskolor och gymnasieskolor
  • Kommunen och Polisen lovar att genomföra 3 endagsutbildningar i fjällsäkerhet för årskurs 9 i samarbete med fjällsäkerhetskommittèn. Detta för att öka kunskapsnivån i samband med fjällvistelse.
  • Polisen lovar att prioritera hög polisiär synlighet och tillgänglighet på helger och högtider under året.
  • Polisen lovar att utforma rutiner tillsammans med socialtjänsten för att kunna medverka vid orossamtal med ungdomar.
  • Kommunen och Polisen lovar att verka för att stödja Nattvandrargrupperna i Ås och Krokom

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott och stölder Krokoms kommun

Detta gör vi genom att:

• Ha en kontinuerlig brottsförebyggande patrullering utanför Krokoms centralort för ökad synlighet, samt knyta personliga kontakter med bensinstationer och affärer för att snabbt få information om misstänkta fordon.

• Kommunen lovar att genomföra minst 1 Trygghetsvandring under året

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands facebooksida, polisen.se samt via Krokoms kommun  

Till toppen