Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Krokom

Polisen och Krokoms kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, prioritera brottsförebyggande arbete med ungdomar gällande ANDT och tillgreppsbrott i Krokoms kommun.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Krokoms kommun.

Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt tillgreppsbrott prioriterats.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Krokoms kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
  • Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister till att ta emot vårdande insatser.
  • Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A­-traktorer.
  • Polisen genomför minst en trafikdag tillsammans med Motormännens helnykterhetsförbund. 

Polisen och kommunen lovar att prioritera brottsförebyggande arbete med ungdomar gällande ANDT i Krokoms kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Polisen genomför regelbundna besök på kommunens grund- och gymnasieskolor och fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna.
  • Polisen och kommunen återupptar samverkansgruppen SSP (skola, socialtjänst och polis). 

Polisen och kommunen lovar att prioritera brottsförebyggande arbete gällande tillgreppsbrott i Krokoms kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands facebooksida samt via polisen.se

Till toppen