Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Kumla

Ett samarbete mellan Kumla kommun och lokalpolisområde Hallsberg.

 • Polisen lovar att öka sin närvaro i centrala delarna av Kumla.
 • Polisen lovar att i ökad omfattning tillämpa adekvat lagstiftning samt att i
  aktuella fall skriva anmälan till socialtjänsten så att de kan agera.
 • Kumla kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar med fokus på den fysiska offentliga miljön i centrala Kumla.
 • Kumla kommun lovar att fokusera på överservering vid tillsyn av
  serveringstillstånden.
 • Kumla kommun lovar att erbjuda dagligverksamhet riktat till personer med
  alkohol och drogmissbruk samt att erbjuda dem vård då detta anses lämpligt
 • Kumla kommun och polisen lovar att tillsammans ge information om stödjande åtgärder till de personer som identifieras med drogrelaterade problem, genom riktad kommunikationsinsats.
Till toppen