Kumla – medborgarlöften

Medborgarlöften som ska gälla under tiden den 1 juli 2017 till den 30 juni 2019

   • Polisen lovar fortsatt synlighet på platser inom kommunen som identifieras som mer aktuella.
   • Polisen lovar att arbeta med ökade insatser mot narkotikabrottsligheten.
   • Polisen och Kumla kommun lovar att arbeta aktivt med grannsamverkan.
   • Polisen och Kumla kommun lovar att genomföra trygghetsvandringa med fortsatt fokus på den fysiska offentliga miljön inom Kumla kommuns olika delar.
   • Polisen och Kumla kommun lovar att genomföra informationskampanjer bland annat i form av gemensamma kvartalsbrev till medborgarna.
   • Kumla kommun lovar att se över belysningen samt gallring av buskage och träd inom kommunen.
   • Kumla kommun lovar att arbeta med att få fler från det civila samhället att medverka i det brottsförebyggande arbetet.
   • Kumla kommun lovar att se över kameraövervakning/bevakning inom skolor och kommunala platser.
   • Kumla kommun lovar att regelbundet ge alkohol-och narkotikainformation i kommunens skolor.

Kumla den 3 juli 2017

 

Katarina Hansson                                     Mats Scherp

Kommunstyrelsens ordförande                Lokalpolisområdeschef Hallsberg

 

Ulla Lundholm

Kommundirektör

Till toppen