Kumla – medborgarlöften

Medborgarlöften som ska gälla under tiden 1 juli 2019 - 31 december 2020:

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med socialtjänsten.

  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda föräldrainriktade informationsträffar, med syfte att öka kunskapen om narkotika i samtliga skolor.

  • Kommunen lovar att i samverkan med polisen arbeta aktivt med grannsamverkan. Strävan är att utöka befintliga grannsamverkansområden med 10 stycken.

 

Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande 
Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
                         
Mats Scherp, chef lokalpolisområde Hallsberg