Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Kungälv

Särskilt fokus på trafikproblem, narkotika och tillgängligare polis. Det är vårt löfte till dig som bor och verkar i Kungälv.

Fortkörning, störande mopedåkning och epatraktorkörning samt narkotika är problem som Kungälvsborna lyft fram i medborgardialoger. Dessa problem
framkommer också i de lägesbilder som polisen och kommunen har om den aktuella situationen i Kungälv. Invånarna efterfrågar även ökad tillgänglighet till sin lokala polis.

Följande aktiviteter utlovas juni 2017-juni 2018:

För att minska trafikproblem lovar vi:
• Minst tjugo trafikkontroller med fokus på hastighet, störande mopedåkning och epatraktorkörning vid platser och tider som invånarna föreslår. (Polis)
• Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med ungdomar som fyller 15 år. (Kommun)

För att minska narkotikaproblem lovar vi:
• Minst åtta narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. (Polis)
• Utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen omfattar även hur man kan få stöd av kommunen. (Kommun)
• Att föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjuds in till möte på respektive skola i syfte att få information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika. (Kommun)

För att öka tillgängligheten till polisen lovar vi:
• Att polisstationen i Kungälv ska öppnas och vara tillgänglig för invånarna fem dagar i veckan. (Polis)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
• Upplevda problem med trafik och narkotika ska minska
• Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig
• Ökad trygghet bland invånarna
• Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna
Vi följer upp målen kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Trygg i Kungälv
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du tips och idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Kungälv? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Hjerpe
Kommunpolis
010-565 19 92

Till toppen