Kungälv – medborgarlöften

Medborgarlöftet för 2018-2019 fokuserar på ökad trygghet, trafiksäkerhet och riktade insatser mot brottsaktiva.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Särskilt fokus på trygghet, trafik och brottsaktiva

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Kungälvs kommun gör till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Det här lovar vi mellan oktober 2018 - oktober 2019

Insatser för ökad trygghet

Vi kommer att fokusera på Nordmannatorget och Komarken eftersom de är platser invånarna upplever som mest otrygga.

 • Den fysiska miljön och tryggheten ska förbättras genom att åtgärda belysning, öka insynen och minska nedskräpningen. Kommun mfl.
 • Vi ska arbeta för en permanent kameraövervakning på Nordmannatorget och omgivningarna som upplevs som otrygga. Polis
 • Fler poliser på Nordmannatorget och i Komarken som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst 200 tillfällen under året. Polis
 • Ökad närvaro i området från personalen på Trygga Ungdomsmiljöer, TUM. Kommun
 • Två trygghetsvandringar ska genomföras i området Kommun TGP

Insatser för ökad trafiksäkerhet:

 • Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet. Polis
 • Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer.Polis
 • Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Kommun

Riktade insatser mot brottsaktiva

De så kallade brottsaktiva är få men står för en stor andel av den totala brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur också ofta leder till ordningsstörningar och otrygghet i samhället. För att nå största möjliga effekt i arbetet med dessa individer måste samverkan ske med andra myndigheter och organisationer.

 • Vi lovar att fördjupa vårt samarbete mellan polis, socialtjänst och kriminalvård i syfte att få till stånd en livsstilsförändring för målgruppen. Detta ska ske genom att aktivt ta kontakt med 10 brottsaktiva personer som är bosatta i kommunen och genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur kriminalitet och eventuellt missbruk. Kommun, polis och kriminalvård

Följ med i hur det går

Medborgarna i Kungälv kan följa arbetet med medborgarlöftet genom:

 • Medborgardialogerwww.polisen.se/om-polisen/medborgarloften/
 • Facebook: Polisen Kungälv och Ale
 • www.kungalv.se
 • Facebook: Kungälvs kommun

Vill du veta hur vi uppfyllde förra årets löfte? Lär mer här:

Så här uppfyllde vi medborgarlöftet i Kungälv 2017-2018

Har du tips och idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Kungälv? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Hjerpe
Kommunpolis
010-565 19 92

Till toppen