Kungsör – medborgarlöften

Kommunen och polisen lovar att arbeta för att motverka droganvändning bland unga i Kungsör.

Detta ska göras genom att:

  • Kommunen och polisen gemensamt genomför minst två förstärkta brottsförebyggande insatser under hösten 2015 bestående av nattvandringar, volontäruppdrag och utökad polisiär närvaro.
  • Kommunen bjuder in föräldrar till att delta vid nattvandringar vid minst två tillfällen under hösten 2015.
  • Kommunen erbjuder minst ett tillfälle för att inleda en ungdomsdialog.
  • Polisen fortsätter arbetet mot ungdomar som brukar narkotika med särskild inriktning att identifiera hittills oupptäckta ungdomar som använder narkotika.