Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Landskrona kommun 2018

För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning. Grunden för arbetet är den överenskommelse om samverkan för ökad trygghet som polisen och Landskrona stad tecknat. Utifrån lokal lägesbild, trygghetsmätningar, medborgardialoger och medarbetardialoger har Landskrona stad och polisen, som ett komplement till den gemensamma överenskommelsen, arbetat fram detta medborgarlöfte.

Situationen idag

Polisen och Landskrona stad genomförde vid fem tillfällen i månadsskiftet maj/juni 2016 medborgardialoger med boende, föreningsaktiva och personer som arbetar i Karlslundsområdet. De brott och störningar som vid samtalen lyftes fram som de största problemen var grov brottslighet som skottlossning och narkotikahandel, lågt förtroende för myndigheter och för få aktiviteter för barn och unga.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Landskrona och Landskrona stad lovar att under 2018 tillsammans arbeta för att minska brottsligheten, öka tryggheten och för att öka förtroendet för myndigheter bland de boende.

Polisen lovar

  • Två kontaktpoliser ska vara kopplade till Pilängskolan.
  • Polisen ska en gång per termin besök respektive Tusenskönans förskola, Pilängsgårdens förskola och Drömmens förskola.
  • Polisen ska vid två tillfällen per termin besöka Ungdomshuset Karlslund.
  • Underrättelsestyrda kontroller och insatser ska återkommande genomföras av polisen med fokus på vapen, narkotika och otillåten påverkan.
  • Den polisiära synligheten i området ska vara fortsatt hög och upplevas av de boende i området som frekvent.

Landskrona stads satsningar i området

Landskrona stad kommer under 2018 att fortsätta genomförandet av det långsiktiga strukturella arbetet avseende infrastruktur och boende för att på ett konstruktivt sätt utveckla Karlslundsområdet.

Landskrona stad ska vidareutveckla fritidsaktiviteterna i Karlslundsområdet. Puls Arena fortsätter att byggas ut, med plats för bland annat boule, bangolf, gymnastik och en inomhusskatepark. Landkrona Stad ska även, tillsammans med externa aktörer, genomföra fritidsaktiviteter riktade till ungdomar i området.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Förtroende för polisen ska öka bland de boende i området. Uppföljning kommer att ske via polisens trygghetsmätning.

Den upplevda tryggheten i området ska öka. Uppföljning kommer att ske via polisen trygghetsmätning.

Polisens insatser ska leda till att fler narkotika- och vapenbrott uppdagas i Karlslundsområdet. Uppföljning kommer att ske via polisens statistik över anmälda brott.

Följ med i hur det går!

Uppföljning av hur arbetet med att förverkliga de aktiviteter polisen i detta dokument lovat att genomföra kommer att ske tertialvis. Information om Landskrona stads satsningar sker löpande under året. En sammanfattning av insatserna/satsningarna och det resultat de gett ska göras i samband med årsskiftet 2018/2019.

Anneli Manelli
Lokalpolisområdeschef

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande

 

Dokument

Till toppen