Laxå – medborgarlöften

Medborgarlöftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i en av kommunens tätorter. Medborgarlöftet kommer att löpa från 2018-07-01—2020-06-30

   • Polisen lovar att prioritera närvaro i Laxå för ökad synlighet och trygghet samt att genomföra ett antal planerade insatser mot brottsaktiva.
   • Polisen lovar att medverka i olika informationskampanjer, t.ex. när det gäller brott mot äldre, stölder och inbrott.
   • Laxå kommun och polisen lovar att i samverkan fortsätta genomföra trygghetsvandringar och verka för utökad grannsamverkan.
   • Laxå kommun lovar att fortsätta verka för att utveckla samverkansformer mellan polisen, kommunens verksamheter, medborgare, föreningar och företagare.

Laxå den 26 oktober 2018

Harry Lundin                               Mats Scherp

Kommunchef                               Lokalpolisområdeschef  

Till toppen