Laxå – medborgarlöften

Medborgarlöften som ska gälla under tiden 1 juli 2018 - 30 juni 2020:

  • Polisen lovar att prioritera närvaro i Laxå för ökad synlighet och trygghet samt att genomföra ett antal planerade insatser mot brottsaktiva.

  • Polisen lovar att medverka i olika informationskampanjer, t.ex. brott mot äldre, stölder och inbrott.

  • Laxå kommun och polisen lovar i samverkan fortsätta genomföra trygghetsvandringar och verka för utökad grannsamverkan.

  • Laxå kommun lovar att fortsätta verka för att utveckla samverkansformer med kommunens verksamheter, medborgare, föreningar och företagare.


Harry Lundin, kommunchef
Mats Scherp, chef lokalpolisområde Hallsberg