Lekeberg – medborgarlöften

Boende i kommunen önskar mer närvaro av polis genom en öppen reception samt ökad synlighet av polis i lokalsamhället i allmänhet.

Oro föreligger kring missbrukare som vistas i centrum och den brottslighet som hänger ihop med ovan nämnda problematik.

Polisen och Lekebergs kommun lovar att:

  • Utveckla receptionsverksamheten med ökad tillgänglighet
  • Områdespoliser med Lekeberg som ansvarsområde ska finnas
    Upprätthålla närvaro i samverkansforum i området samt löpande kontakt med skola/fritid/HVB hem
  • Genomföra insatser mot aktuell problembild
  • Utveckla grannsamverkan
  • Genomföra trygghetsvandring