Lerum – medborgarlöften

Medborgardialog för trygghet i din kommun

Du som bor/verkar i Lerums kommun har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.
I god anda gör polis och kommun gemensamma lägesbilder där vi hämtar information från många källor. Dessa medborgardialoger är en viktig sådan källa. Lägesbilden kommer att ligga till grund för kommande medborgarlöften och samverkansöverenskommelser.
Ta chansen att ge input i lägesbildsarbetet genom att svara på enkäten nedan. Den tar bara några minuter att fylla i.

 Medborgardialog Lerums kommun
Svara senast 1 december. 

Polisen och Lerums kommun går samman i ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet har särskilt fokus på att öka tryggheten runt stationsområdena i Lerum och Floda.

Medborgarna har i en trygghetsenkät som gjordes under december 2018 uttryckt upplevd otrygghet vid stationsområdena, främst i Lerum och Floda.

De aktiviteter som polisen och kommunen lovar under perioden
1 juni 2019- juni 2020 är:

 • Trygghetsvandring vid varje stationsområde
  Syfte: Inventering för att kunna göra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
  Ansvarig: kommunen/polisen

 • Aktivt arbete för utemiljön
  Syfte: Skapa trygga miljöer genom att snabbt åtgärda skadegörelse och klotter samt hålla platserna rena och trivsamma.
  Ansvarig: kommunen

 • Nattvandring
  Syfte: Fortsätta stödja nattvandrarna för att utöka antalet aktiva nattvandrare
  Ansvarig: kommunen

 • Ökad synlighet och närvaro
  Syfte: Trygghetsskapande
  Ansvarig: polisen

 • Hålla medborgardialog med frågeställningar om otrygghet
  Syfte: Utvärdering om lovade aktiviteter gett resultat
  Ansvarig: kommunen/polisen

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:
Öka tryggheten och ge invånarna och andra aktörer möjligheten att aktivt bidra till detta.

Polis och kommun kommer i det gemensamma forumet BRÅ (brottsförebyggande rådet) följa upp aktiviteterna under den tid medborgarlöftet gäller.


Medborgarlöfte har ökat den upplevda tryggheten i Floda

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Lerums Kommun är du välkommen att höra av dig till:
eva.stromblad@polisen.se
Telefon: 010-56 57 421 

mikaela.andersson@lerum.se
Telefon: 0302-521681

 • 1170px Floda MBL 035
  Bild: Eva Strömblad Fotograf: Annika Lindqvist

Film: Medborgarlöfte Lerum