Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Medborgarlöfte i Lerums kommun

Polisen och Lerums kommun går samman i ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet har särskilt fokus på att öka tryggheten runt stationsområdena i Lerum och Floda.

Medborgarna har i en trygghetsenkät som gjordes under december 2018 uttryckt upplevd otrygghet vid stationsområdena, främst i Lerum och Floda.

De aktiviteter som polisen och kommunen lovar under perioden
1 juni 2019- juni 2020 är:

 • Trygghetsvandring vid varje stationsområde
  Syfte: Inventering för att kunna göra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
  Ansvarig: kommunen/polisen

 • Aktivt arbete för utemiljön
  Syfte: Skapa trygga miljöer genom att snabbt åtgärda skadegörelse och klotter samt hålla platserna rena och trivsamma.
  Ansvarig: kommunen

 • Nattvandring
  Syfte: Fortsätta stödja nattvandrarna för att utöka antalet aktiva nattvandrare
  Ansvarig: kommunen

 • Ökad synlighet och närvaro
  Syfte: Trygghetsskapande
  Ansvarig: polisen

 • Hålla medborgardialog med frågeställningar om otrygghet
  Syfte: Utvärdering om lovade aktiviteter gett resultat
  Ansvarig: kommunen/polisen

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:
Öka tryggheten och ge invånarna och andra aktörer möjligheten att aktivt bidra till detta.

Polis och kommun kommer i det gemensamma forumet BRÅ (brottsförebyggande rådet) följa upp aktiviteterna under den tid medborgarlöftet gäller.


Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Lerums Kommun är du välkommen att höra av dig till:
eva.stromblad@polisen.se
Telefon: 010-56 57 421 

mikaela.andersson@lerum.se
Telefon: 0302-521681

1170px Floda MBL 035

Bild

 • 1170px Floda MBL 035
  Bild: Eva Strömblad Fotograf: Annika Lindqvist

Film: Medborgarlöfte Lerum

Medborgarlöfte Lerum
Till toppen